АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОВЕРХНІ БАСЕЙНУ Р. БИСТРИЦЯ ТА ВПЛИВУ НА НЬОГО МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЬЄФУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОЗОБРАЖЕНЬ LANDSAT

 

Alexander Mkrtchian, Ivan Kovalchuk

Анотація


Морфологія рельєфу є потужним чинником впливу на кліматичні характеристики. Він проявляється на різних масштабних рівнях. На детальному масштабному рівні цей вплив насамперед зумовлений перерозподілом сонячної радіації на поверхнях і схилах різної крутості та експозиції, що проявляється у їхньому неоднаковому нагріванні, та локальним перерозподілом повітряних мас. Перспективним методом дослідження просторового розподілу температур земної поверхні є використання даних дистанційного зондування Землі в далекому інфрачервоному діапазоні спектру, які можна безпосередньо перевести у значення температури.

Використовуючи дані геозображень серії Landsat у далекому інфрачервоному діапазоні, обраховано значення температури підстильної поверхні території басейну р. Бистриці для трьох часових зрізів (5 жовтня 2013 р, 13 лютого 2015 р, 10 серпня 2016 р.) та здійснено статистичний аналіз впливу на цю температуру низки морфометричних параметрів та характеристик земної поверхні. Для визначення відносного впливу кожного конкретного чинника застосовано метод ієрархічного розбиття, реалізований у пакеті hier.part програмного середовища R. Виявлено значну сезонну диференціацію впливу окремих чинників на температуру. В усі сезони року найважливішим чинником серед проаналізованих визначено абсолютну висоту. При цьому вплив абсолютної висоти на розподіл температури був найбільшим восени, дещо меншим взимку і найменшим влітку. Штучні поверхні, суха трава та ґрунт, незважаючи на менше альбедо, нагрівались сильніше завдяки відсутності витрат тепла на випаровування, тоді як поверхня рослинного покриву та вологих ґрунтів нагрівалась слабше. З іншого боку, вплив диференційованої за елементами рельєфу відносної інсоляції поверхні виявився порівняно слабшим, що можна пояснити особливостями методики (інсоляція обраховувалась на момент отримання даних, тоді як прогрівання поверхні триває деякий час).

Ключові слова: температура земної поверхні; Landsat; Бистриця; морфометричні характеристики рельєфу; ієрархічне розбиття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Chevan, A., Sutherland, M. (1991). Hierarchical Partitioning. In The American Statistician, 45, 90–96.

Fridley, J. D. (2009). Downscaling climate over complex terrain: high finescale (<1000 m) spatial variation of near-ground temperatures in a montane forested landscape (great smoky mountains). In Journal of Applied Meteorology and Climatology, 48, 1033–1049.

Glenn, E.P., Huete, A.R., Nagler, P.L., Nelson, S.G. (2008). Relationship between remotely-sensed vegetation indices, canopy attributes and plant physiological processes: what vegetation indices can and cannot tell us about the landscape. In Sensors, 8(4), 2136–2160.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. In Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.

Kovalchuk, I. P., Mkrtchian, O. S., Kovalchuk, A. I. (2018). Modeling the distribution of land surface temperature for Bystrytsia river basin using Landsat 8 data. In Journal of Geology, Geography and Geoecology, 27(3), 453–465.

Lenoir, J., Hattab, T., Pierre, G. (2017). Climatic microrefugia under anthropogenic climate change: implications for species redistribution. In Ecography, 40(2), 253–266.

Li, Z. L., Tang, B. H., Wu, H., Ren, H., Yan, G., Wan, Z., Trigo, I. F., Sobrino, J.A. (2013). Satellite-derived land surface temperature: Current status and perspectives. In Remote Sensing of Environment, 131, 14–37.

Mkrtchian, A., Kovalchuk, I. (2019). Terrain morphology as factor of local temperatures distribution in Ukrainian Carpathians. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas, 1(9), 62–72. https://doi.org/10.30970/gpc.2019.1.2803.

Sobrino, J.A., Jimenez-Munoz, J.C., Sòria, G., Romaguera, M., Guanter, L., Plaza, A., Martínez, P. (2008). Land surface emissivity retrieval from different VNIR and TIR Sensors. In IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46 (2), 316–327.

van der Linden, P., Mitchell, J. F. B. (eds.) (2009). ENSEMBLES: Climate Change and its Impacts: Summary of research and results from the ENSEMBLES project. Met Office Hadley Centre, FitzRoy Road, Exeter EX1 3PB, UK.

Buhta, І, Mykhnovych, А., Mkrtchian, O. (2021). Zabrudnennia atmosphernoho povitria. [Atmospheric air pollution]. In: Geoecology of Lviv region. Lviv : Prostir–M, 236–250. (In Ukrainian).

Mkrtchian, O. (2020). Proyav klinmatychnykh zmin v zahidnykh regionah Ukrainy ta yihniy vplyv na ecosystemy, naselennia ta hospodarstvo [Manifestation of climate changes in western regions of Ukraine, and their influence on ecosystems, population, and economy]. In: Constructive geography and cartography: state, problems, perspectives. Proc. of int. sc. and pract. online conference, dedicated to 20th anniversary of Department of Constructive Geography and Cartography of Ivan Franko National University of Lviv. Lviv : Prostir–M, 85 – 88. (In Ukrainian).

Mkrtchian, O. (2018). Assessment of reliability of linear relatioship between spatially distributed autocorrelated variables. In Visnyk of the Lviv University. Seriya Geografichna, 52, 201–209. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.2.3551

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.