МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ МАЛОГО ОПІЛЛЯ

Pavlo Horishnyi

Анотація


Морфологічний аналіз рельєфу Малого Опілля виконано на основі побудованої морфологічної карти ключової ділянки межиріччя Зубри–Суходілки масштабу 1:50 000. Морфологічне картографування полягає у виділенні точкових, лінійних і площинних елементів рельєфу. Абсолютні висоти досліджуваної території становлять від  255 до 405 м (висоти вершинного рівня – 330–405 м, долинного рівня (головні долини) – 255–290 м). Відносні висоти у басейні Зубри становлять 50–100 м, Давидівки–Суходілки – 70–130 м. Виокремлено 4 основні типи лінійних елементів рельєфу: тальвеги, гребені, випуклі й увігнуті перегини. Найпоширенішими лінійними елементами є тальвеги – днища дрібних річкових долин, балок і найбільших ярів. Головний напрям простягання – діагональний (ПнЗх–ПдСх). Випуклі перегини оконтурюють вершинні поверхні, поверхні сходинок та відокремлюють пологі привододільні схили від крутих схилів долин. Увігнуті перегини найчастіше є межами більших річкових долин. Ці елементи рельєфу суцільно замкнуті, що засвідчує чіткий контакт схилів і днищ. Гребені є найменш поширеними лінійними елементами, що пов’язано з округлістю і вирівняністю вершинних поверхонь, незначною кількістю різких змін напряму горизонталей на прямих схилах. Точкові елементи рельєфу представлені вершинними точками. Здебільшого вершинні точки округлі. Площинні елементи рельєфу представлені вершинними (вододільними) поверхнями, поверхнями сходинок, днищами долин і схилами різної форми у профілі і плані. Вершинні поверхні добре виразні у рельєфі. Їхня абсолютна висота становить здебільшого 350–380 м. Вершинні поверхні суцільно не займають верхніх частин межиріч, а розділені на окремі частини. Форма вершинних поверхонь сильно витягнута. Характер морфології рельєфу поверхонь за поперечним профілем слабко випуклий, зрідка плоский, а за поздовжнім профілем – хвилястий, слабко випуклий. Поверхні сходинок є субгоризонтальними елементами рельєфу, які займають проміжне положення у рельєфі. Ці поверхні обмежені одним або двома увігнутими перегинами. Днища долин мають ширину: у долині Зубри – 190–770 м, Давидівки – 230–500 м, Суходілки – 140–820 м. Форма поперечного профілю днищ здебільшого плоска і лише у дрібних долинах – частково увігнута. Схили займають значну частину досліджуваної території (вони домінують над субгоризонтальними поверхнями). Переважають випуклі схили, зрідка трапляються увігнуті.

Ключові слова: морфологічний аналіз рельєфу; морфологічна карта; елементи рельєфу; Мале Опілля.


Повний текст:

PDF

Посилання


Blahodyr, S., Zinko, J., Zhezherun, S. (2002). Morfolohichni pidkhody do formuvannya merezhi zapovidnykh terytorij opilskoi vysochyny. [Morphological approaches to the formation of a network of protected areas of the Opillia Upland]. In Geomorfolohichni doslidzhennya v Ukraini: mynule, suchasne, majbutnie, Lviv, VC LNU im. Ivana Franka, 279–292. (In Ukrainian).

Andreichuk, Yu., Bokotei, А., Vovk, О., Volochyn, P., Hnatiuk, R. … Chornobai, Yu. (2010). Heoekolohichne modelyuvannya stanu pamiatok pryrody ta istorii [Geoecologic modelling of the condition of nature and historic monuments]. Lviv: VC LNU im. Ivana Franka. 214. ISBN 978-966-397-124-6 (In Ukrainian).

Herenchuk, K. I. (1972). Heomomorfolohichni rayony. [Geomorphological regions]. In Pryroda Lviviskoi oblasti Lviv. Vydavnytstvo LDU, 27–36. (In Ukrainian).

Нnatiuk, R., Zinko, Y. (2012). Analiz i pryrodookhoronna ocinka morfolohichnoi riznomanitnosti reljefu Zakhidnoi Ukrainy. [Analysis and environmental assessment of morphological diversity relief Western Ukraine]. In Problemy geomorfolohii i paleogeografii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorij, Lviv, VC LNU im. Ivana Franka, 219-226. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. M. (1998). Metodyka morfolohichnoho kartohrafuvannya reljefu u velykykh i serednikh masshtabakh [Methods of relief morphological mapping in large and medium scales]. In Visnyk Lvivskoho Univerytetu, Seria geografichna, 23, 296-301. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. M. (2004). Metodychni vkazivky do kursu “Morfolohichnyi analiz”. [Methodical instructions to the discipline “Morphological analysis”]. Lviv: VC LNU im. Ivana Franka, 33. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. (2004). Morfolohichnyj analiz reljefu pivnichnoi prykrajovoi chastyny Opillya. [Morphological analysis of the relief of northern bordering part of the Opillya]. In Visnyk Lvivskoho Universytetu, Seria geografichna, 30, 87–91. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. (2004). Otsinka asymetrii skhyliv osnovnykh richkovykh dolyn Maloho Opillia. [Еstimation of slope asymmetry of the main river vallies of the Small Opillia]. In Problemy geomorfolohii i paleogeografii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorij, Lviv, VC LNU im. Ivana Franka, 309–315. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. (2006). Morfolohichnyj analiz verkhnikh i shylovykh subhoryzontalnykh poverkhon (rayon Peremyshlyan). Problemy geomorfolohii i paleogeografii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorij, Lviv, VC LNU im. Ivana Franka, 99-109. (In Ukrainian).

Horishnyy, P. (2017). Morphological analysis of relief of Berezhanske Opillya. In Naukovi zapysky TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia Geografia. Ternopil: SMP "Tayp". 2, 4–9. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Blahodyr, S., Sirenko, I. (2004). Analiz I henetychna interpretatsia asymetrii skhyliv dolynno-balkovykh form Roztotsko-Opilskoho raionu. [Analysis and genetic interpretation of the asymmetry of slopes of a valley-forms of the Roztochya–Opillia region] In Problemy geomorfolohii i paleogeografii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorij, Lviv, VC LNU im. Ivana Franka, 316–327. (In Ukrainian).

Ivanov, Ye., Andreichuk, Yu., Voloshyn, P., Hnatiuk, R., Kovalchuk, I. (2019). Naslidky rozvytku nebezpechnykh morfodynamichnykh protsesiv v mezhakh kompleksnoi pamiatky pryrody, istorii ta kultury “Stilska”. [Consequences of the development of dangerous morphodynamic processes within the complex monument of nature, history and culture “Stilska”] In Stilskyi Grad. Lviv: Rastr-7, 2, 9–26. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (2007). Geografichna kharakterystyka Opilskoho rehiony Ukrainy. [Geographical characteristic of Opillya region of Ukraine]. In Silva rerum. Lviv: Piramida. 197–218. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu. (2018). Relyef Lvivskoi oblasyi. [Relief of Lviv region] In Lviv region: natural conditions and resources. Lviv: Vydavn. Staroho Leva, 55–85. (In Ukrainian).

Lastochkin, A. N. (1987). Morfodinamicheskii analiz. [Morphodynamical analysis]. Leningrad, Nedra, 271. (In Russian).

Lastochkin, A. N. (1991). Relief zemnoi poverkhnosti. [Relief of the Earth's surface]. Leningrad, Nedra, 340. (In Russian).

Rudnyckyj, S. (1913). Znadoby do morfolyohii podilskoho stochyshcha Dnistra. [Materials to the morphology of Podolsky basin of Dnister river]. In Zbirn. Matem.-prydoop.-likar. sekcii nauk. tovarystva im. Shevchenka, XVI, 310. (In Ukrainian).

Simonov, Yu. G. (1972). Regionalnyi goemorfologicheskii analiz. [Regional geomorphological analysis]. Moskva: Izdat. Mosk. universiteta, 251. (In Russian).

Tsys’ P. M. (1962). Geomorfolohia URSR [ Geomorphology of the Ukrainian SSR] Lviv, Vyd-vo Lviv. universitetu, 223. (In Ukrainian).

Chupylo (Bayrak), H. (2002). Мorfolohichna struktura reljefu Podillya Stepana Rudnytskoho i za danymy suchasnykh aerozniman. [Morphological relief’s structure of Podillia by Stepan Rudnyckyi and according to aerial photographs]. Regionalne krayeznavstvo: teoria i praktyka, Ternopil, 2, 118–121. (In Ukrainian).

Czyżewski, J. (1925). Podzial Opola na podstawie wysokości względnych. In Poklosie Geograficzne, 1–14. (In Polish).

Kennelly, P. J. (2008). Terrain maps displaying hill-shading with curvature. In Geomorphology 102, 567–577. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2008.05.046

Pazdro, Z. (1953). Jednostki tektoniczne w budowie Opola Malego і fazy ich rozwoju. In Biul. Inst. Geol. 114. (In Polish).

Van Den Eeckhaut, M., Poesen, J., Verstraeten, G., Vanacker, V., Moeyersons, J., Nyssen, J.,van Beek, L.P.H. (2005). The effectiveness of hillshade maps and expert knowledge in mapping old deep-seated landslides. In Geomorphology 67, 351–363. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.11.001

Wilson, J. P., Gallant, J. C. (2000). Digital terrain analysis. In Terrain Analysis: Principles and Applications. John Wiley & Sons, New York. 1–27. ISBN 0-471-32188-5
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.2.3547

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.