РЕЛЬЄФ І ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ “ГУЦУЛЬЩИНА” І ВЕРХОВИНСЬКИЙ

Yaroslav Kravchuk, Vitaliy Brusak

Анотація


Рельєф і геологічна будова національних природних парків “Гуцульщина” і Верховинський, розташованих у південно-східній частині Українських Карпат, репрезентує особливості геолого-геоморфологічної будови чотирьох геоморфологічних областей регіону. НПП “Гуцульщина” розташований у межах Скибових Карпат та Передкарпатської передгірної височини, а Верховинський НПП – у Мармароській та Полонинсько-Чорногірській геоморфологічних областях.

Аналіз морфоструктури і морфоскульптури національних парків виконано з урахуванням поздовжнього (ПнЗх–ПдСх) і поперечного поділів Українських Карпат. З поздовжнім поділом пов’язані морфоструктури вищих порядків – другий і третій, з поперечним – четвертий та п’ятий.

Аналізуючи морфоскульптури національних парків вирізняються типи, характерні для всіх регіонів Флішових і Кристалічних Карпат. Гірські масиви і хребти Слободи-Рунгурської, Покутського середньогір’я, Гриняви-Лосової і Чивчинських гір  відзна­чаються асиметричною будовою – крутішими північно-східними схилами та виположені­шими південно-західними. Реліктова морфоскульптура представлена: 1) фрагментами різновікових денудаційних поверхонь – Полонинської у Верховинському НПП,  Карматурської (аналог Підбескидської) у НПП “Гуцульщина” і прирічкової; 2) давньо­льодовиковими й екстрагляціальними формами рельєфу у Верховинському НПП та екстрагляціальними – у середньогір’ї НПП “Гуцульщина”; 3) ділянками давніх поздовжніх долин. Успадкована морфоскульптура представлена річковими долинами з комплексом різновікових терас. Для передгірної ділянки НПП “Гуцульщина” характерна наявність реліктових (“мертвих”) річкових долин.

Сучасні морфодинамічні процеси відзначаються висотною (ярусною) диференціацією. У ярусах сильно розчленованого середньогірного та низькогірного важливе місце в моделюванні рельєфу мають процеси площинного змиву, дефлюкційні, лінійного розмиву. З нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язані процеси підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і селевих потоків. Серед гравітаційних процесів і блокових рухів найбільше зафіксовано стабілізованих і активних зсувів.

Ключові слова: національний природний парк; Українські Карпати; рельєф; морфоструктура; морфоскульптура.


Повний текст:

PDF

Посилання


Brusak, V., Kobziak, R. (2008). Stan okhorony ta perspektyvy vykorystannya pamiatok nezhyvoyi pryrody natsionalnoho pryrodnoho parku Hutsulshchyna [State of protection and prospects for the use of inanimate monuments of Hutsulshchyna National nature park] Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 35, 16-27. (In Ukrainian).

Vashchenko, V.O., Yevtushenko, T.L., Britan, A.Y. (2003). State Geological Map of Ukraine. Scale 1:200 000. Carpathian series: sheets M-35-ХХХІІ (Chernivtsi), L-35-ІІ. Explanatory note. Kyiv (In Ukrainian).

Vashchenko, V.A. (Ed.). (1968). Geological map on a scale of 1: 50 000, sheets M-35-122-Б; М-35-122-Г; М-35-123-В; М-35-135-А; М-35-135-Б. Funds of the NGO "Zakhidukrgeologiya". Inv. № 404. Lviv. (In Russian).

Shakina, V.A. (Ed.). (1976). Geological map of the Ukrainian Carpathians and adjacent depressions on a scale of 1: 200 000. Kyiv. (In Russian).

Hlushko, V. V., Kuzovenko, V. V., Shlapinskyi, V. E. (1990). Tektonicheskaya karta Skibovoy i Krosnenskoy zon Ukrainskikh Karpat [Tectonic map of the Skyb and Krosno zones of the Ukrainian Carpathians] Scale 1: 200 000 (In Russian).

Hofshteyn, I. D. (1964). Neotektonyka Karpat. [Neotectonics of the Carpathians]. Kyiv: Publishing House of the USSR Academy of Sciences (In Russian).

Hofshteyn, I. D. (1995). Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskich Karpat [Geomorphological sketch of the Ukrainian Carpathians]. Кyiv, Naukova dumka (In Russian).

Hnatiuk, R.M. (2013). Geological environment. Geomorphological conditions. In V. V. Prorochuk, Yu. P. Stefurak, V. P. Brusak, & L.M. Derzhypilskyi (Eds.), Hutsulshchyna National nature park (pp.17-38). Lviv, NVP Karty i atlasy (In Ukrainian).

Derzhypilskyi, L. P., Tomych, M. V., Yusyp, S. V. (2011) Hutsulshchyna National Nature Park. Flora. Nature reserves of Ukraine. Flora. Vol. 9. Kyiv: Phytosocial Center, 360. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatiuk, R., Kobziak, R. (2004). Zapovidni heomorfolohichni obiekty Ukrainskykh Karpat: struktura, osoblyvosti poshyrennia ta vykorystannia. [Conservation geomorphological features of the Ukrainian Carpathians: structure, features of distribution and use]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 1, 260–280. (In Ukrainian).

Kozhurina, M. S. (1955). Deyaki pytannya heomorfolohiyi dolyny richky Cheremosh. [Some issues of geomorphology of the Cheremosh river valley]. In Naukovi zapysky Chernivetskoho derzhavnoho universytety. vol. XIII. Seriya heohrafichna. 1, 60–69. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (1999). Heomorfolohiia Peredkarpattia [Geomorphology of the Precarpathians]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 187 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat [Geomorphology of the Skyb Carpathians]. Lviv: VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 966-613-418-7 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2008). Heomorfolohiia Polonynsko-Chornohirskykh Karpat [Geomorphology of the Polonyna-Chornohora Carpathians]. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 966-613-418-7 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2021). Relyef ukrayinskykh Karpat [Relief of the Ukrainian Carpathians]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 576. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatyuk, R., & Krychevska, D. (2006). Rekreatsiyna otsinka relyefu Ukrayinskykh Karpat. [Recreational assessment of the relief of the Ukrainian Carpathians]. In Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. 267–273 (in Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Hnatyuk, R., Ivanyk, M. (2016). Relyef ukrayinskoyi chastyny Marmaroskoho rehionu Skhidnykh Karpat. [Reserch on the relief of the Ukrainian part of the Marmorosh geomorphological region of the Eastern Carpathians]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. 6, 138–148. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Ivanyk, M. (2008). Strukturno-heomorfolohichnyy analiz Marmaroskoho krystalichnoho masyvu v Ukrayinskykh Karpatakh. [Structural and geomorpholophological analisis of the Marmarosky crystalline massif in the Ukrainian Carpathians]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: VC Ivan Franko National University of Lviv, 175–180. (In Ukrainian).

Lyashchuk, B.F. (1963). Heomorfolohyya Pokutsko-Bukovynskykh Karpat [Geomorphology of the Pokut-Bukovinian Carpathians]: Abstract of Ph.D. thesis. Lviv, 24. (In Russian).

Matskiv B. V. (2006) Geological study of scale 1: 200 000 of Rakhiv group of sheets M-34-XXXVI, M-35-XXXI, L-34-VI, L-35-I on the area of 12,100 sq. km (1997–2006). Transcarpathian GRE, Western archeology. - 262p. (In Ukrainian).

Meshcheryakov, Yu. A. (1965) Strukturnaya geomorfologiya ravninnykh stran [Structural geomorphology of plain countries]. Moscow, Nauka, 390. (In Russian).

Prorochuk, V.V., Stefurak, Yu.P., Brusak, V.P. & Derzhypilskyi, L.M. (Eds.) (2013). Natsionalnyy pryrodnyy park Hutsulshchyna [Hutsulshchyna National nature park]. Lviv, NVP Karty i atlasy, 408. (In Ukrainian).

Rudko, H., Kravchuk, Ya. (2002). Engineering-geomorphological analysis of the Carpathian region of Ukraine. Lviv: Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. 171 p. (In Ukrainian).

Savranchuk L., Yavkin V. (2007). Rozvytok richkovykh dolyn ta rozchlenuvannya terytoriyi Pokutsko-Bukovynskoho Peredkarpattya [Development of river valleys and division of the territory of Pokutsko-Bukovynian Precarpathians] Richkovi dolyny: Pryroda – landshafty – lyudyna. Chernivtsi-Sosnovets: Ruta, 198–205. (In Ukrainian).

Kruhlov, S. S. (Ed.). (1986). Tektonika Ukraiskih Karpat [Tectonics of the Ukrainian Carpathians]. Objasnitelnaya zapiska k tektonicheskoy kartie Ukrainskih Karpat. Masshtab 1:200 000, Kyiv: UkrNIGRI. 152 p. (In Russian).

Tsys, P. N. (1957). Polonyna peneplain and denudation levels of the Soviet Carpathians. Geol. Collection, 4. Lviv: Publ. House LSU, 313-330 (In Ukrainian).

Tsys, P. N. (1962). Geomorphology of the USSR. Lviv: Publ. House LSU – 224. (In Ukrainian).

Klapyta P., Sitko I. (2006). Budowa geologiczna i rzežba Gór Marmaroskich [Geological structure and relief of the Marmarosh Mountains]. Informator PIG. Badania i podróże naukowe krakowskich geografów.– vol. 3, 150–159. (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.2.3546

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.