СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ГЕОМОРФОЛОГІЯ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (ДО 70-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ЛНУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА)

Ivan Kovalchuk, Lydia Dubis

Анотація


Представники спеціальності, науки чи наукового напряму періодично обговорюють їхній стан, проблеми, перспективи розвитку. Великою мірою це стосується і такої геолого-географічної науки, як геоморфологія. Підставою для аналізу її статусу, проблемних питань, стану і перспектив розвитку став 70-річний ювілей кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка, який відзначала геоморфологічна громадськість України і країн-сусідів 2020 року. Йому присвячено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології та палеогеографії в Україні». На конференції прозвучали доповіді Лідії Дубіс, Ярослава Кравчука, Івана Ковальчука, Андрія Богуцького, Володимира Стецюка, Романа Спиці, Жанни Матвіїшиної, Наталії Герасименко, Галини Байрак, Петра Волошина, Олександра Мкртчяна, Андрія Яцишина та інших дослідників, які відображали сучасні напрями геоморфологічних та палеогеографічних досліджень учених України, піднімали проблемні питання. Враховуючи цю обставину, спробуємо дати відповіді на запитання, які виникають і в самих геоморфологів, й у фахівців суміжних галузей географічної та геологічної науки, зокрема: чи достатньо уваги приділяють аналізу сучасного стану науки про рельєф і процеси рельєфоутворення в Україні; якими здобутками володіє геоморфологія 20-х років XXI століття; як співвідноситься українська геоморфологія з зарубіжною за доробком, методами дослідження, отриманими результатами, суспільним визнанням; які проблеми має розв’язувати геоморфологічна і  палеогеографічна наука, щоб залишатися сучасною і суспільно важливою; які перепони вона має долати; які перспективи її очікують?

Висвітлені результати досліджень базуються на аналізі публікацій, присвячених сучасному стану геоморфологічної науки, доповідей на конференціях різних рангів, творчого доробку фундаторів української геоморфології, її дійових осіб, які працювали у XIX–XXI століттях чи продовжують працювати нині, узагальненні результатів власних досліджень проблем геоморфологічної науки.

Ключові слова: сучасна українська геоморфологія; проблеми геоморфології; перспективи геоморфологічних досліджень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Adamenko, O. M., Kovalchuk, Y. P., Kravchuk, Ya. S., Marynych, A. M., Palyenko, V. P., Palyenko, Э. T., Chervanev, Y. H. (2000) Ukraynskaia heomorfolohycheskaia shkola: ystoky, stanovlenye, vzghliad v budushchee [Ukrainian geomorphological school: origins, formation, look into the future]. In Heomorfolohyia na rubezhe XXI veka : IV Shchukynskye chtenyia. Trudy. Moskva : Heohrafycheskyi fakultet MHU, 37–40. (In Russian)

Shablii, O. (Eds.). (1994) Akademik Stepan Rudnytskyi – osnovopolozhnyk ukrainskoi heohrafichnoi nauky : zbirnyk naukovykh prats. [Academician Stepan Rudnytsky – the founder of Ukrainian geographical science: a collection of scientific works]. Lviv : Lviv. derzh. un-t im. I. Franka. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Tomeniuk, O. (Eds.). (2008) Andrii Bohutskyi : Bibliohr. Pokazhch. [Andriy Bogutsky: Bibliographic index]. Lviv : VC LNU im. I. Franka. (In Ukrainian).

Bohutskyi, A., Tomeniuk, O., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R. (2020). Paleoheohrafiia antropohenu u Lvivskomu universyteti: osnovni zdobutky u ХХI stolitti ta perspektyvy. [Quaternary palaeogeography at the Lviv University: main achievements in the XXI century and prospects]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 1 (11), 42–71. (In Ukrainian).

Bortnyk, S., Stetsiuk, V., Komliev, O., Herasymenko N., Lavruk, T., Kovtoniuk, O., Pohorilchuk, N., Pidkova, O. (2020) Kafedra zemleznavstva ta heomorfolohii Kyivskoho universytetu: pohliad z XXI stolittia. [Department of Physical Geography and Geomorphology, University of Kiev: a view from the XXI century]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 1(11), 71–84. (In Ukrainian)

Bortnyk, S. Iu., Paliienko, E. T., Stetsiuk, V. V., Herasymenko, N. P., Komliev, O. O. (2009). Heomorfolohiia ta paleoheohrafiia u Kyivskomu universyteti. [Geomorphology and paleogeography at the University of Kiev]. In Fizychna heohrafiia i heomorfolohiia. Kyiv : Obrii, 56, 7–18. (In Ukrainian)

Herenchuk, K.Y. (1960) Tektonycheskye zakonomernosty v orohrafyy rechnoi sety Russkoi ravnyny. [Tectonic regularities in the orography of the river network of the Russian Plain]. Lvov. (In Russian)

Hofshtein I. D. (1962). Neotektonika i morfohenez Verkhnoho Prydnistrovia. [Neotectonics and morphogenesis of Upper Dnister Region]. Kyiv. (In Ukrainian).

Hofshtein, I. D. (1964). Neotektonika Karpat. [Neotectonics of the Carpathians]. Kyiv. (In Russian).

Hofshtein, I. D. (1979). Neotektonika Zapadnoj Volyno-Podolii. [Neotectonics of Western Volhyn-Podillia]. Kyiv. (In Russian).

Hofshtein, I. D. (1995). Geomorfologicheskij ocherk Ukrainskih Karpat. [Geomorphological sketch of the Ukrainian Carpathians]. Kyiv : Naukova dumka. (In Russian)

Dmytriev M. I. (1936). Relief USSR (geomorfologicznyj narys). [Relief of the USSR (geomorphological sketch)]. Kharkiv : Radianska schkola (In Ukrainian).

Perederii, V.I., Ivchenko, A.S., Doroshkevych, S.P., Karmazynenko, S.P. et all (2018) (Eds.) Zhanna Mykolaivna Matviishyna. [Zhanna Mykolayivna Matviishyna]. Kyiv : Akademperiodyka. (In Ukrainian)

Melnyk, A. (Eds.) (2002) Ivan Kovalchuk: Biobibliohr. pokazhch. [Ivan Kovalchuk: Biobibliographic index]. Lviv. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I.P. (1995) Ukrainska heomorfolohiia: istoriia, napriamy, zavdannia, problemy. [Ukrainian geomorphology: history, directions, tasks, problems]. In Tezy dop. VII zizdu UHT. Kyiv, 14–16. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. P. (1997) Ukrainska ekoheomorfolohiia: stan, zavdannia, perspektyvy, problemy. [Ukrainian ecogeomorphology: state, tasks, prospects, problems]. In Ukrainska heomorfolohiia: stan i perspektyvy. Lviv : Merkator, 37–41. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I., Kravchuk, Ya. (2001). Kafedri heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu – 50. [The 50th anniversary of the Geomorphology and Paleogeography Deapartment of Lviv National University]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 28, 3–15. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (2001) Vektory rozvytku ukrainskoi heomorfolohii. [Vectors of development of Ukrainian geomorphology]. In Heomorfolohichni doslidzhennia v Ukraini: mynule, suchasne, maibutnie. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 192–200. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. (2004). Profesor Petro Tsys: vnesok u rozvytok ukrainskoi heomorfolohii. [Professor Petro Tsys: A contribution to the development of Ukrainian geomorphology]. In Istoriia ukrainskoi heohrafii, Ternopil, 10, 7–12. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (Eds.). (2004 a). Profesor Petro Tsys. [Profesor Petro Tsys]. Lviv : VC LNU im. I. Franka. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. P. (2005) Ukrainska heomorfolohiia na mezhi tysiacholit: zdobutky, problemy, perspektyvy. [Ukrainian geomorphology at the turn of the millennium: achievements, problems, prospects]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 49, 10–17. (In Ukrainian)

Kovalchuk I. P. (2008) Problemy i perspektyvy heomorfolohycheskykh issledovanyy terrytoryy Ukrayny [Problems and prospects of geomorphological studies of the territory of Ukraine]. In Otechestvennaia heomorfolohyia: proshloe, nastoiashchee, budushchee: materyaly XXX Plenuma Heomorfolohycheskoi komyssyy RAN. Sankt-Peterburh, 364–366. (In Russian)

Kovalchuk, I. P. (2009) Ukrainska ekolohichna heomorfolohiia: istoriia, sohodennia, maibutnie. [Ukrainian ecological geomorphology: history, present, future]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 56, 55–63. (In Ukrainian)

Kovalchuk I. (2010) Ekolohichna heomorfolohiia v Ukraini: istoriia, sohodennia, perspektyvy. [Ecological geomorphology in Ukraine: history, present, prospects]. In Stan i perspektyvy rozvytku konstruktyvnoi heohrafii. Lviv, 31–43. (In Ukrainian)

Kovalchuk I. P. (2012) Ukrainski heomorfolohichni naukovi shkoly: dzherela, zdobutky, perspektyvy [Ukrainian geomorphological scientific schools: sources, achievements, prospects]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 2 (66), 144–152. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. P., Koltun, O. V. (2012) Antropohennaia heomorfolohyia kak nauka y uchebnaia dystsyplyna [Anthropogenic geomorphology as a science and academic discipline]. In Antropohennaia heomorfolohyia: nauka y praktyka. Moskva : Belhorod, 43–49. (In Russian)

Kovalchuk, I. (2013) Rozvytok heohrafichnoi nauky u Lvovi za roky nezalezhnosti Ukrainy: struktura, naukovi shkoly, zdobutky, problemy. [Development of geographical science in Lviv during the years of independence of Ukraine: structure, scientific schools, achievements, problems]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 46, 172–185. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. (2004). Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1950–2004 rr.). [Department of Geomorphology and Paleogeography, Ivan Franko National University of Lviv (1950–2004)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : materialy Mizhnarodnoho seminaru, prysviachenoho 90-richchiu vid dnia narodzhennia zasnovnyka kafedry heomorfolohii i paleoheohrafii profesora Petra Tsysia (30 veresnia – 3 zhovtnia 2004 roku). Lviv : VC LNU im. I. Franka, 3–23. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. (Eds.). (2007). Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii : dovidkove vydannia. [Department of Geomorphology and Paleogeography: reference edition]. Lviv : VC LNU im. I. Franka. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. (2012). Heomorfolohiia i paleoheohrafiia u Lvivskomu universyteti (1961–2011). [Geomorphology and paleogeography at Lviv University (1961– 2011)]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 40, 1, 32–45. (In Ukrainian)

Kravchuk Ya. (2017). Akademik Stepan Rudnytskyi – pershyi ukrainskyi heomorfoloh. [Academician Stepan Rudnytsky is the first Ukrainian geomorphologist]. In Istoriia Ukrainskoi heohrafii, 36, 22–32. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu. (2019). Vyvchennia Stepanom Rudnytskym morfolohii, henezysu ta istorii rozvytku reliefu Podillia. [Studies of the morphology, genesis and the history of development of Podillia relief by Stepan Rydnytskyi]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 1 (9), 3–20. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Kovalchuk, I., Dubis, L. (2020) Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu: etapy rozvytku, zdobutky ta vyklyky. [Department of Geomorphology and Paneogeography of the Ivan Franko National University of Lviv: Stages of Development, Achievements and Challenges]. In In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 1(11), 3–29. (In Ukrainian)

Krokos, V. I. (1927). Materialy do kharakterystyky chetvertynnykh pokladiv skhidnoi i pivdennoi Ukrainy. [Materials for the characteristics of Quaternary deposits of Eastern and Southern Ukraine]. In Materials of research of soils of Ukraine. Section of Soil Science, 9(5), 1–325. Kharkiv. (In Ukrainian).

Paliienko, E.T., Rudko, I.H., Siletskyi, Yu.A., Stetsiuk, V.V., Tkachenko, T.I. (2010) Naukova shkola inzhenernoi ta ekolohichnoi heomorfolohii u Kyivskomu natsionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka : dovidkove vydannia. [Scientific School of Engineering and Ecological Geomorphology at Taras Shevchenko National University of Kyiv: reference edition]. Kyiv : Slovo. (In Ukrainian)

Babych, Yu.V. (Eds.). (2019) Naukovyi dorobok doktora heoloho-mineralohichnykh nauk, doktora heohrafichnykh nauk, doktora tekhnichnykh nauk, profesora Rudka Heorhiia Illicha 1980–2019 rr. (I pivrichchia) [Scientific achievements of Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Doctor of Geographical Sciences, Doctor of Technical Sciences, Professor Rudko Georgy Ilyich 1980–2019.]. Kyiv, Chernivtsi : Bukrek. (In Ukrainian)

Polanski, Yu. (1929). Podilski etiudy: terasy, lesy i morfolohiia Halytskoho Podillia nad Dnistrom. [Podolien studies: terraces, loesses and morphology of the Galician Podillya on the Dnister]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 20, 1–191. (In Ukrainian).

Rudnytskyi S. (1905). Znadoby do morfolohii karpatskoho stochyshcha Dnistra. [Knowledge of the morphology of the carpathian Dniester basin]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 10, 1–85. (In Ukrainian).

Rudnytskyi S. (1907). Znadoby do morfolohii pidkarpatskoho stochyshcha Dnistra. [Knowledge of the morphology of the Subcarpathian Dniester basin]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 11, 1–80. (In Ukrainian).

Rudnytskyi S. (1913). Znadoby do morfolohii podilskoho stochyshcha Dnistra. [Knowledge of the morphology of the Podolian Dniester basin]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 16, 1–311. (In Ukrainian).

Sokolovskyi, I. L. (1973) Zakonomirnosti rozvytku reliefu Ukrainy. [Regularities of relief development of Ukraine]. In AN URSR. Sektor heohrafii. Kyiv : Naukova dumka. (In Ukrainian)

Tutkovsky, P. A. (1902). Konechnye moreny, valunnye polosy i ozy v Juzhnom Poles'e [Terminal moraines, boulder strips and ozes in South Polesie]. In Notes of the Kyiv Society of Naturalists, 16(2), 1–108. (In Russian).

Tsys, P. M. (1961) Pro osnovni henetychni typy reliefu zakhidnykh oblastei Ukrainy. [About the main genetic types of relief of the western regions of Ukraine]. In Heohraf. zb. Ukr. HT. Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 4, 25–34. (In Ukrainian)

Chervanov, I. H., Kostrikov, S.V., Vorobiov, B.N. (2006) Fliuvialni heomorfosystemy. [Fluvial geomorphosystems]. Kharkiv : KhNU im. V .N. Karazina. (In Ukrainian)

Chervanov I. H. (2012) Doslidzhennia reliefu predstavnykamy kharkivskoi heomorfolohichnoi shkoly. [Relief research by representatives of the Kharkiv geomorphological school]. In Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 3–7. (In Ukrainian)

Romer E. (1909) Proba morfometrycznej analizy grzbietów Karpat Wschodnich. [An attempt at the morphometric analysis of the Eastern Carpathian ridge]. In Roczn. Lwów, 34, 7–9. (in Polish)

Świderski B. (1937) Geomorfologia Czarnohory. [Chоrnohora geomorphology]. Warszawa : Wyd. Kasy im. Mianowskiego. (in Polish)

Teisseyre, H. (1938). Czwartorzęd na predgórzu arkuszu Sambor i Dobromil [Quaternary in the foreground of the Sambor and Dobromil sheets]. In Rocz. Pol. Tow. Geol., 13, 31–81. (in Polish)

Zierhoffer A. (1926) Pólnocna krawędź Podola w świetle mapy powierzchni kredowej [The northern suburbs of Podillia on the map of the chalky surface] / In Księga pam. XII Zjazdu Lek. Przyr. Warszawa, 116–117 (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.1.3463

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.