ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ БУРИХ ГІРСЬКО−ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ ШЛЯХУ “м. СКОЛЕ – г. ПАРАШКА” (НПП “СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ”, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Oksana Lenevych, Zinoviy Pankiv

Анотація


Проведено моніторинг туристичного шляху “м. Сколе − г. Парашка” за основними критеріями деградації природного оточення: шириною стежки, наявністю паралельних/додаткових стежок; кількісними та якісними змінами у рослинному покриві (лучні екосистеми) або наявністю/відсутністю лісової підстилки на стежках (лісові екосистеми); ущільненням ґрунту; глибиною ерозійного врізу та об’ємом винесеного матеріалу з 1 м² полотна стежки. З’ясовано, що за 10 років туристично-рекреаційного використання туристичного шляху “м. Сколе – г. Парашка” ширина стежки збільшилась на 0,3 − 1,2 м. За фізичними властивостями ґрунтів найпомітніші зміни виявлені за показниками щільності будови ґрунту та твердої фази. Щільність будови ґрунту в межах стежок станом на 2012−2014 рр. збільшилась приблизно на 32 %, порівняно з контролем, а через 10 років вона зросла до 38 %, у межах узбіччя, за 2012−2021 рр., виявлено збільшення щільності будови ґрунту з 1,07 до 1,17 г·см-³. На стежках простежується також збільшення показників щільності твердої фази, а отримані результати є характерними для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-лісових ґрунтів. Загальну шпаруватість на стежках оцінюємо, як «незадовільну». За 10 років туристично-рекреаційного використання шляху водопроникність на стежках практично не змінилась і становила 0,07 та 0,06 мм·хв-¹ відповідно до періодів проведення дослідження. Якщо в межах узбіччя водопроникність упродовж 2012−2014 рр. зменшилась на 60 %, а в деяких випадках – на 80 %, то протягом 2019−2021 рр. на цих ділянках вона зменшилась понад 90 %. Фактична водонепроникність ґрунту в період випадання зливовий дощів зумовлює інтенсифікацію поверхневого стоку на стежці. На сильно переущільнених поверхнях стежок зафіксовано також зменшення вмісту гумусу. В межах узбіччя, на відносно рівній поверхні, ці показники можуть бути близькими до контролю, або й вищими. Збільшення вмісту органічної речовини на ділянці, найімовірніше, є наслідком “проникнення” подрібнених фракцій лісової підстилки в гумусовий Н горизонт через втоптування і не є результатом біохімічних процесів. За показниками рН спостерігається тенденція до підлужнення ґрунту на стежках. Зі зміною фізичних, водно-фізичних та фізико-хімічних властивостей ґрунтів простежуються зміни за біотичними властивостями. За параметрами біотичної активності найпоказовішими виявилися показники активності каталази, величина якої значною мірою детермінована щільністю будови ґрунту та наявністю органічної речовини в ґрунті і його вологістю.

Ключові слова: щільність будови ґрунту; водопроникність; вміст гумусу, біотична активність ґрунтів; рекреаційний вплив; моніторинг, НПП “Сколівські Бескиди”.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arinushkіna, E. V. (1970). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. [Manual for the chemical analysis of soils]. Izd-vo Moskva un-ta, 482. (In Russian).

Blagodatskij, S. A., Blagodatskaja, E. V., Gorbenko, A. Ju., Panikov, N. S. (1987). Regidratacionnyj metod opredelenija biomassy mikrooganizmov v pochve. [Rehydration method for determining the biomass of microorganisms in soil]. In Pochvovedenie, (7), 64−71. (In Russian).

Brusak, V. P. (2018). Metodychni aspekty doslidzhennia rekreatsiinoi dyhresii mikroreliefu turystychnykh marshrutiv [Methodological aspects of the study of recreational digression of microrelief tourist routes]. In Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 1 (8), 108–120. (In Ukrainian).

Brusak, V. P., Malets, V. B. (2018). Rekreatsiina dyhresiia na turystychnomu marshruti “Na horu Hoverla” u Karpatskomu NPP. [Methodical aspects of research of recreational digression of microrelief of tourist routes]. In Pryrodni resursy rehionu : problemy vykorystannia, revitalizatsii ta okhorony : Materialy III-oho mizhnar. nauk. seminaru – Lviv : VC LNU imeni Ivana Franka, 58–63 (In Ukrainian).

Vadiunina, A. F, Korchagina, Z. A. (1973). Metody issledovaniia fizicheskikh svoistv pochv i gruntov. [Methods for studying the physical properties of soils]. Moskva, 399. (In Russian).

Haskevych, V., Pankiv, Z. (2020) Burozemy hirsko-lisovi [Mountain-forest brown soil] In Grunty Lvivskoi oblasti: kolektyvna monohrafiia. Lviv : VC LNU im. Ivana Franka, 257−265. (In Ukrainian).

Hnatiak, I. S. (2004). Pishokhidnyi mikrorelief EPS KNPP “Stezhka Dovbusha” [Pedestrian microrelief of the ECT "Dovbush Trail" in Carpathian NNP] In Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii: mater. mizhnar. sem. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 196–202. (In Ukrainian).

Holubets, M.A., Polovnikov, L.I. (1975). Zahalni zakonomirnosti nahromadzhennia fitomasy v smerekovykh lisakh [General patterns of phytomass accumulation in spruce forests] In Biolohichna produktyvnist smerekovykh lisiv Karpat. – Kyiv: Naukova dumka, 4–68. (In Ukrainian).

Gruntoznavstvo i heohrafiia gruntiv : pidruchnyk. U dvokh chastynakh. Ch. 1 (2010). [Soil science and soil geography: a textbook. In two parts. Part 1]. Ed. S. P. Pozniak. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 270. (In Ukrainian).

Ivonin, V. M., Voskoboinikova, I. V. (2014). Vliianie turizma na protcessy erozii pochv v lesakh nizkogorii severo-zapadnogo Kavkaza. [The influence of tourism on the processes of soil erosion in the forests of the low mountains of the North-Western Caucasus]. In Nauchnyi zhurnal Rossiiskogo NII problem melioratcii, 4 (16), 87−104. (In Russian).

Kalutskyi, I. F., Zapotochnyi, M. M. (2012). Pidvyshchennia stiikosti pryrodno-zapovidnykh ob’iektiv do intensyvnykh rekreatsiinykh navantazhen (na prykladi pam’iatnyky pryrody “Skeli Dovbusha” [Increasing the resistance of nature reserves to intense recreational activities (for example, natural monuments “Dovbush Rocks”]. In Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy : zbirnyk naukovykh prats NLTU Ukrainy, (10), 160–165. (In Ukrainian).

Karabiniuk, M. M. (2020). Pryrodni terytorialni kompleksy subalpiiskoho i alpiiskoho vysokohir’ia Chornohirskoho masyvu Ukrainskykh Karpat. (Candidate of Science’s thesis). [Natural territorial complexes of the subalpine and alpine highlands of the Montenegrin massif of the Ukrainian Carpathians]. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 21 (In Ukrainian).

Karpachevskij, L.O., Kiseleva, N. K. (1968). O metodike ucheta opada i lesnoj podstilki v smeshannyh lesah [On the method of accounting for litter and forest litter in mixed forests]. In Lesovedenie, 3, 73−79. (In Russian).

Kachinskii, N. A. (1965) Fizika pochvy. [Soil physics]. Moskva : Vyssha. Shkola, 1, 323. (In Russian)

Lenevych, O. I., Maryskevych, O. H., Kozlovskyi, V. I. (2014) Vplyv vytoptuvannia na hidrofizychni vlastyvosti burozemiv lisovykh ekosystem NPP “Skolivski Beskydy” (Ukrainski Karpaty). [Influence of trampling on hydrophysical properties of brown soils of forest ecosystems of Skolivski Beskydy National Park (Ukrainian Carpathians)]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia biolohichna, 67, 98−107. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I., Maryskevych, O. H. (2015) Ekolohichni kryterii otsiniuvannia turystychnykh marshrutiv u hirskomu rehioni (na prykladi natsionalnoho pryrodnoho parku “Skolivski Beskydy”) [Ecological criteria for evaluation of hiking trails in the mountain region (for example NPP "Skolivski Beskydy", the Ukrainian Carpathians)] In Naukovyi visnyk. – Lviv : NLTU Ukrainy, 25.6, 153−158. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I. (2017). Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na vlastyvosti gruntiv lisovykh ekosystem NPP “Skolivski Beskydy” (Ukrainski Karpaty). (Candidate of Science’s thesis). [The impact of recreation loading on soil properties of the forest ecosystems of the NNP “Skolivski Beskydy” (the Ukrainian Carpathians)]. Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 20. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I. (2019). Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na morfolohichni osoblyvosti lisovoi pidstylky (NPP “Skolivski Beskydy” Ukrainski Karpaty). [The influence of recreation loading on the morphological specifics of forest litter (NPP “Skolivski Beskydy”, Ukrainian Carpathians)]. In Biolohiia ta valeolohiia, 21, 64−73. https://doi.org/10.34142/23122218.2019.21.06 (In Ukrainian).

Lenevych, O. I, Maryskevych, O. H., Shpakivska, I. M. (2020) Otsinka vplyvu liniinoi formy rekreatsii na vlastyvosti burykh hirsko-lisovykh gruntiv (na prykladi NPP “Skolivski Beskydy”, Ukrainski Karpaty) [Estimation the impact of the linear form of recreation on the properties of brown forest soils (for example NPP “Skolivski Beskydy”, Ukrainian Carpathians)] In Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu, 36, 61–68. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.61-68 (In Ukrainian).

Lenevych, O. I. (2020) Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na fizychni ta vodno-fizychni vlastyvosti burykh hirsko-lisovykh gruntiv [The impact of recreation loading on physical and waterphysical properties of brown forest soils] Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii. – Lviv : VTs LNU imeni Ivana Franka, 1 (11), 311–328. https://doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3214 (In Ukrainian).

Litopys pryrody. 1999−2000. (2001). [Chronicle of Nature 1999-2000]. Skole, 1, 5−10. (In Ukrainian).

Mariskevych O. G. (1991) Jekologicheskaja rol' pochvennyh fermentov v biogeocenozah vysotnogo profilja severnogo makrosklona Ukrainskih Karpat : avtoreferat. diss. … kand. biol. Nauk [Ecological role of soil enzymes in biogeocenoses of the altitudinal profile of the northern macroslope of the Ukrainian Carpathians] In Dnepropetrovsk, 17 (In Ukrainian).

Marfenina О. Е., Zheveleva Е. М., Zarifova Z. A. i dr. (1984) Vliianie normirovannykh rekreatcionnykh nagruzok na svoistva burykh lesnykh pochv. [Influence of normalized recreational loads on the properties of brown forest soils]. In Vestn. MGU, Pochvovedenie, 3, 52−58. (In Russian).

Marfenina, O. E., Goncharova, N. I., Rozina, M. S. (1988) Posledstviia rekreatcionnogo vozdeistviia na podstilku lesnykh (elovykh) biogeotcenozov. [Consequences of the recreational impact on the litter of forest (conifers) biogeocenoses ]. In Ekologiia, 2, 7−12. (In Russian).

Metodychni rekomendatsii shchodo vyznachennia maksymalnoho rekreatsiinoho navantazhennia na pryrodni kompleksy ta ob’iekty u mezhakh pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy za zonalno-rehionalnym rozpodilom / Ed. S.S. Komarchuk, A.V. Shlapak, V.P. Shlapak ta in. (2003) – Kyiv: Fitosotsiotsentr, 51. (In Ukrainian).

Minder, V. V. (2016) Protyeroziini vlastyvosti pidstylky parkovykh nasadzhen v umovakh skladnoho relief [Anti-erosion properties of litter of park plantings in the conditions of a difficult relief] In Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 26.5, 92–97. (In Ukrainian).

Nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro rekreatsiinu diialnist u mezhakh terytorii ta ob’iektiv pryrodozapovidnoho fondu Ukrainy” (2009). – Retrieved from : http://zakon/nau/ua/doc/?code=z0679-09 (In Ukrainian).

Nikitin, B. A. (1972) Opredelenie soderzhanija gumusa v pochve [Determination of humus content in soil] In Agrohimija, 3, 123−125. (In Russian).

Pankiv, Z. P., Pozniak, S. P. (1998) Dernovo-pidzolysti poverkhnevo-ohleieni grunty pivnichno-zakhidnoho Peredkarpattia [Sod-podzolic surface-gleyed soils of the north-western Precarpathians]. Lviv: Merkator, 138. (In Ukrainian).

Pankiv, Z. P. (2017) Grunty Ukrainy: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Soils of Ukraine: a textbook]. Lviv : LNU imeni Ivana Franka, 112. (In Ukrainian).

Rodin, L. E., Remezov, N. P., Bazilevich, N. I. (1968). Metodicheskie ukazanija k izucheniju dinamiki i biologicheskogo krugovorota v fіtocenozah. [Methodical instructions for the study of dynamics and biological circulation in phytocenoses]. L.: Nauka, 144 (In Russian).

Sionova, M.N. (2005). Vliianie rekreatcii na bioraznoobrazie modelnykh grupp organizmov nizhnego iarusa shirokolistvennykh i sosnovykh lesov Kaluzhkoi oblasti. (Candidate of Sciences’ thesis). Kaluga, 151. (In Russian).

Haziev, F. H. (1976). Fermentativnaja aktivnost' pochv. [Enzymatic activity of soils] Moskva : Nauka, 180. (In Russian).

Haziev, F. H. (1982). Sistemno-jekologicheskij analiz fermentativnoj aktivnosti pochv [System-ecological analysis of the enzymatic activity of soils]. Moskva : Nauka, 202. (In Russian).

Chornobai, Yu. M. (2000). Transformatsiia roslynnoho fitodetrytu v pryrodnykh ekosystemakh [Transformation of plant phytodetrite in natural ecosystems] In Lviv: Vyd-vo DPM NAN Ukrainy, 352. (In Ukrainian).

Shadzhe, A.I. (2007) Rekreacionnaja digressija lesnyh fitocenozov na turisticheskih marshrutah Severo-Zapadnogo Kavkaza [Recreational digression of forest phytocenoses on the tourist routes of the Northwestern Caucasus] avtoreferat. diss... kand. s.-g. Nauk, Majkop, 20 (In Russian).

Shtuhlynets V. (2020). Rekreatsiina dyhresiia na ekoloho-piznavalnii stezhtsi “Na ozero Nesamovyte” u Karpatskomu NPP [Recreational digression on the ecologicalcognitive trail "to Lake Nesamovyte" in the Carpathian NNP] In XXI vseukrainska studentska naukova konferentsiia “Realii, problemy ta perspektyvy rozvytku heohrafii ta turyzmu v Ukraini”, 43–48. (In Ukrainian).

Amarovych, E. (2020). Aktyvnyy zakhyst pryrody v BdPN 2020 roku [Active protection of nature in the BdPN 2020 in the year] In Internet-byuleten Natsionalnoho parku Beshchady, 20–23. (In Polish).

Amodio, A., Cerdà, А., Aucelli, P., Garfi, V. (2019). Assesment of soil erosion along a mountain trail in the Eastern Iberiamo Penisula (Spain). https://doi.org/10.13140/ RG.2.2.15142.88647

Beck, T., Jorgensen, R. G., Kandeler, E. et. al. (1997) An inter-laboratory comparison of ten different ways of measuring soil microbial biomass In Soil Biol. and Biochem, 29. (7), 1023−1032.

Leung ,Yu-Fai, Marion, Jeffrey L. (1999) Assessing trail conditions in protected areas: Application of a problem-assessment method in Great Smoky Mountains National Park, USA. In Environmental Conservation, 26 (04), 270–279. https://doi.org/10.1017/S0376892999000399

Marion, Jeffrey L., Leung, Yu-Fai, Eagleston, H., Burroughs, K. (2016). A review and synthesis of recreation ecology research findings on visitor impacts to wilderness and protected natural areas. In Journal of Forestry –Washington, 114(3), 352−362. https://doi.org/10.5849/jof.15-498

Maryskevych, O., Shpakivska, I. (2013). Roslynnyy pokryv ta gruntovyy pokryv u mezhakh hirsʹkolyzhnykh skhyliv na Bukoveli (Horhany, Skhidni Karpaty, Ukrayina [Vegetation and soil cover within the ski slopes on Bukovel (Gorgany, Eastern Carpathians, Ukraine)] In Litopys pryrody Beshchady, 21, 336–350. (In Polish).

Mende, P., Newsome, D. (2006). The assessment, monitoring and management of hiking trails: A case study from the Stirling Range National Park, Western Australia. In Conservation Science Western Australia, 5 (3), 285−295. https://www.researchgate.net/publication/46141525

Nawrocka, N. (2020) Turystychnyy rukh u BdNN u 2020 r. [Tourist traffic in the BdPN in 2020]. In Internet-byuleten Natsionalnoho parku Beshchady, 40–42. (In Polish).

Olive, N. D., Marion, J. L. (2009). The influence of use-related, environmental, and managerial factors on soil loss from recreation trails. In Journal of Environmental Management. Retrieved from : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19062152/ − https://doi.org/10.1016/j.jenvman. 2008.10.00

Prendky, R. (1996). Otsinka stupenya shkody pryrodnomu seredovyshchu vzdovzh turystychnykh marshrutiv BdPN [Assessment of the degree of damage to the natural environment along the BdNN tourist routes] In Litopys pryrody Beshchady, 4, 292−294. (In Polish).

Prendky, R. (1999). Otsinka vplyvy pryrodnogo seredovyshcha natsionalnoho parku Beshchady v mezhakh pishykh turystychnykh marshrutiv u 1995−1999 rokakhporivniannia rezultativ monitorynhu. [Assessment of the damage to the natural environment of the Bieszczady National Park within the hiking trails in 1995–1999 – comparison of the monitoring results]. In Litopys pryrody Beshchady, 8, 343−352. (In Polish).

Prendky, R. (2000). Zmina povitriano-vodnykh vlastyvostei gruntiv v mezhakh pishokhidnykh stezhok natsionalnoho park Beshchady. [Changes in air-water properties of soils within the hiking trails of the Bieszczady National Park]. In Litopys pryrody Beshchady, 9, 225−235. (In Polish).

Prendky, R., Vinnytskyy, T. (2006) Kharakterystyka ta masshtaby zahroz na vysokohirnomu rivni Natsionalnoho parku Beshchady. [Characteristics and scope of threats in the high mountain level of the Bieszczady National Park]. In Litopys pryrody Beshchady, 14, 267−283. (In Polish).

Sidor, S. (2019). Realizatsiya proektu vsebichnoyi revitalizatsiyi turystychnykh stezhok BdPN [Implementation of the project of comprehensive revitalization of hiking trails of the BdPN] In Internet-byuleten Natsionalnoho parku Beshchady, 27–30. (In Polish).

Sidor, S. (2020). Kompleksne pozhvavlennya turystychnykh stezhok BdPN [Comprehensive revitalization of hiking trails of the BdNN] In Internet-byuleten Natsionalnoho parku Beshchady, 45−48. (In Polish).

Svajda, J., Korony, S., Brighton, I., Esser, S. M. (2016) Trail impact monitoring in Rocky Mountain National Park, USA. In Solid Earth, 7(1), 115−128. – https://doi.org/10.5194/se-7-115-2016

Wimpey, J. F., Marion, J. L. (2010). The influence of us, environmental and managerial factors on the width of recreation trails. In Journal of Environmental Management website. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.05.017
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2021.1.3459

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.