Михайло Глушко. Історія народної культури українців :
навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл

Vitaliy LIASKA, Yuriy PUKIVSKYI

Анотація


Сьогочасний поступ історичної науки характеризують дві, здавалось би протилежні, тенденції: з одного боку відбувається подальша структуризація її дисциплін, а з іншого – йдеться про “повну” історію, відтворення якої можливе лише за поєднання якомога ширшого спектру джерел. Така ситуація спрямовує русло дослідницьких пошуків на пограниччя наук, де спільний шлях представників різних історичних дисциплін є важким і, подекуди суперечливим, але можливі перспективи таких студій вартують цих зусиль. Добрим результатом такого міждисциплінарного підходу є навчальний посібник Михайла Глушка “Історія народної культури українців”, який вийшов друком у 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Сфера наукових зацікавлень професора М. Глушка ще з початку 1980-х років тісно пов’язана з традиційною матеріальною і духовною культурою українського етносу, які автор воліє досліджувати на стику етнології, археології, історії, фольклористики, лінгвістики та ін. [Глушко, 1993; 2003]. Логічним наслідком цієї багатолітньої системної роботи львівського етнолога, а водночас – і результатом успішного досвіду впровадження її основних результатів до навчального процесу, став рецензований посібник. Ця книга структурно складається із передмови, десяти розділів, списку рекомендованої літератури та додатків.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.