CHRISTIAN SONG AS A PRODUCT OF THE CONTEMPORARY CHRISTIAN CULTURE

Piotr Szymanski

Анотація


It may be firmly stated that it constitutes a form of a social practice, as it gathers structural factors, defining the nature of the Christian musical culture [and this society as such]. It is within this culture, where the reproduction of social system and multidimensional relationships between the structural and constructive aspect of human actions, focused on religious music and singing, takes place. We develop spaces for culture and mutual trust in all kinds of environments. Practice combines two types of elements: the subjective one, within which works comprising text and music are given meaning and the objective one, representing the context of social and cultural life. Such a situation provides the space for the creation and recreation of a new aspect – human activity showing in musical practice, i.e. a song. It also proves the fact that religious songs, defined as the product of music and the musical culture, are a social phenomenon. This statement is supported by many factors and this article provides merely an introduction to further analysis.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, Teorie, Interpretacje, Zysk i s-ka, Poznań 1998. 2. Czarnek P., Dobrowolski M. [ed.]. Rodzina jako podmiot prawa, GREENart Jacek Kardasz, Zamość 2012. 3. Długosz-Kurczabowa [ed.], Słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2006. 4. Dudek M., Depresja wśród młodzieży licealnej, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXVII 2014. 5. Dudek M., Wybrane aspekty dysfunkcjonalności rodziny, Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach, Ryki 2009. 6. Dudek Z.W., A. Pankalla A., Psychologia kultury, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2008. 7. Dyczewski L., Rola Kościoła w rozwoju współczesnej kultury w: Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995. 8. Filipiak M. [ed.], Wprowadzenie do socjologii kultury, Lublin 2009. 9. Galek Cz., Permanentna formacja etyczna nauczycieli w polskiej myśli pedagogicznej, Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika z. 1, Zamość 2011. 10. Górny D., P. Szymański P., Życie kulturalne współczesnej polskiej rodziny w: Czarnek P., Dobrowolski M. [ed.]. Rodzina jako podmiot prawa, GREENart Jacek Kardasz, Zamość 2012. 11. Grusiewicz M. [red.], Wychowanie muzyczne – dwumiesięcznik nr. 5 LXIII 317, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin 2019. 12. Grzegorczyk A., Kultura i sztuka. Tom IV, Poznań 1977. 13. Jabłońska B., O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny w: Pogranicze. Studia Społeczne. Tom XXXIV 2018. 14. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007. 15. Krawczak E., Sztuka w perspektywie socjologicznej, w: Wprowadzenie do socjologii kultury, Filipiak M. [ed.], Lublin 2009. 16. Krąpiec M.A., Ja- człowiek, KUL, Lublin 2005. 17. Łąkowski E. [red.], Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1982. 18. Pakosz B., Sobol E.,Szkiłądź C., Szkiłąź H., Zagrodzka M. [ed.], Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1993. 19. Poźniak G., Piosenka religijna w badaniach muzykologicznych w Polsce w: Konteksty pio- Christian song as a product of the contempor senki religijnej, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologii, seria: Opolska Biblioteka Teologiczna 129, Opole 2013. 20. Sobol E., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2005. 21. Szpakowski M.K. [ed.], Kościół katolicki w Polsce. Organizacja, zarządzanie, funkcje społeczne, Knowledge Innovation Center, Zamość 2013. 22. Szpakowski M.K., Dąbek E. [ed.], Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją Tom I, Knowledge Innovation Center, Zamość 2014. 23. Szymańska M., Ludowa piosenka religijna w żródłach fonicznych Archiwum Folkloru Religijnego IM KUL, praca magisterska, KUL, Lublin 2001. 24. Szymański P.A., Managing culture and its products on economic market w: Szpakowski M.K. [ed.], Kościół katolicki w Polsce. Organizacja, zarządzanie, funkcje społeczne, Knowledge Innovation Center, Zamość 2013. 25. Szymański P.A., Piosenka religijna w procesie wychowania i edukacji w: Grusiewicz M. [ed.], Wychowanie muzyczne – dwumiesięcznik nr. 5 LXIII 317, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, Lublin 2019. 26. Szymański P.A., Wybrane problemy dotyczące nauk społecznych i zarządzania kulturą z uwzględnieniem piosenki religijnej w: Szpakowski M.K., Dąbek E. [red.], Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją Tom I, Knowledge Innovation Center, Zamość 2014., 27. Szymański P.A., Wybrane zagadnienia w zakresie muzyki jazzowej i jej zastosowanie w edukacji, praca magisterska, UMCS, Lublin 2005. 28. Zoła A., Melodyka ludowych śpiewów religijnych w Polsce, POLIHYMNIA, Lublin 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua