THE IMPACT OF ADVERTISEMENTS ON PRE-SCHOOL CHILDREN

Miroslaw Dudek, Ewa Dolinska

Анотація


Currently, the growing number of literary works in the field of psychology and pedagogy discusses the matter of the negative impact of media and advertisements on the development of pre-school children. Ever since it comes into this world, a child is exposed to the impact of an environment dominated by mass media. Constituting a vital element of these media, advertisements influence children from the very first years of their lives. Such impact gradually extends as children grow. Pre-school and elementary school children believe that advertisements present reality as it is and, thus, are prone to being manipulated. As they gain knowledge, however, they start to understand the purpose advertisements serve and are able to differentiate between the received messages. The lack of protective mechanisms makes young children the target group for many advertisers. By publishing their materials, especially in the TV, they intend to influence people’s thinking. Considering these circumstances, this paper aims at identifying the impact of TV commercials on pre-school children. Keywords: children, media, advertisement, impact, damaging effect. Modern mass media Nowadays, mass media gradually extend their impact on people’s lives.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Braun-Gałkowska M., Reklama telewizyjna a dzieci, „Edukacja i Dialog”, 1997, nr 5, s. 15-20. 2. Bromboszcz E., Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci,“Psychologia Wychowawcza” 1993, nr1. 3. Gajda J., Mass media i hipermedia zagrożeniem i szansą w edukacji dziecka, (w:) W służbie dziecku, J. Wilk [red.], t. III, Lublin 2003. 4. Izdebska I., Dziecko i rodzina polska wobec zagrożeń telewizji i innych mediów, (w:) W służbie dziecku, J. Wilk [red.], t. II, Lublin 2003. 5. Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Wyd. Uniwersyteckie Białystok 1996. 6. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów- szanse i zagrożenia, Katowice 2000. 7. Kossowski, Reklama i dziecko pedagogiczny wymiar zjawiska, „Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze” 8/1997. 8. Kozłowska A., Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklam, a. https:// depot.ceon.pl/.../1606/Prowokowanie%20emocji%20w%20reklamie.pdf? ... Data pobrania 15.01.2019. 9. Lizak J., Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2006. 10. Maj A., Dudek M., Media Pedagogy As A Sub-Dyscypline Of Pedagogy, (in:) Rarot H., Śniadkowski M. [ed.], Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy. Politechnika Lubelska, Lublin 2014. 11. McLuhan M., Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 128-130. 12. Murat M.,Dudek M., Media kreatorem metaprzestrzeni – pomiędzy być a mieć. W poszukiwaniu nowej tożsamości. A. Łukasik-Turecka [red.], Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie. Wydaw. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, 2010, s. 37-48. 13. Nowacki R., Reklama, Warszawa 2005. 14. Sitarczyk, M., Łukasik, M., Reklama i dziecko, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2005. 15. Tuszyńska-Bogucka W., Dziecko w świecie telewizji, (w:) W. TuszyńskaBogucka [red.], Media – przyjaciel czy wróg dziecka? Wyd. eMP, Poznań 2006. 16. Waciak B., Wizerunek dziecka w reklamie telewizyjnej, (w:) B. Waciak [red.], Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua