До уваги авторів! Триває набір статей до випуску 14 Вісника (2020)

Відкриває випуск стаття Ю. Пачковського та Т. Лапан "КАТЕРИНА ГРУШЕВСЬКА ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ  20-30-ИХ РР. ХХ СТ."

У статті розглянуто життя і творчість представниці української соціології та фольклориста К. Грушевської. Проаналізовано наукове підґрунтя діяльності К .Грушевської, а також особливості утвердження української соціогуманітаристики на основі використання міждисциплінарних методик  європейських наукових шкіл із дослідження суспільства у 20-30-х роках ХХ ст. Особлива увага звернена  на становлення наукового світогляду вченої її батька Михайла Грушевського та ідей французької соціологічної школи. Проаналізована проблематика статей і досліджень, опублікованих Катериною Грушевською у “Первісному громадянстві”, «З примітивної культури: розвідки та доповіді», яка до сьогодні залишається актуальною й може слугувати підґрунтям для розвитку тісного міждисциплінарного зв’язку між соціальними й гуманітарними галузями вітчизняної науки.