АКТОРИ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ В
ЛОКАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ

Svitlana Bula

Анотація


Визначено акторів локальної демократії й особливості їхньої діяльності в перехідний
період. Установлено: до акторів локальної демократії належить передовсім територіальна громада,
яка постає політичною спільнотою і діє через асоціативні та неасоціативні групи; до групи
неасоціативних акторів самоврядного процесу – об‘єднання людей, котрим властивий
безпосередній персональний контакт, неформальні зв‘язки, але не властива чітка організаційна
структура; до асоціативних акторів самоврядного процесу – легальні об‘єднання й асоціації, що
мають організаційну структуру й апарат та виражають тих чи інших приватних інтересів.
Ключові слова: локальна демократія , актори локальної демократії, громадських дорадчих
комітетів, громадські експертизи, участь громадян, соціальне замовлення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.