Абсциси збіжності рядів Діріхле з випадковими показниками

Олег Скасків, Надія Стасів

Анотація


Нехай Λ=λkωk=0+ та f=fkωk=0+, відповідно, послідовності невід'ємних і комплекснозначних випадкових величин на ймовірнісному просторі Ω,A,P. Досліджуємо абсциси збіжності σзбF,ω і абсолютної збіжності σF,ω випадкових рядів Діріхле вигляду
Fz=Fz,ω=k=0+fkωezλkω    z, ωΩ.
Зокрема, у випадку, коли λkω=λk+δkω,λk:k0+, fkω=akξkω, а ξn- послідовність комплекснозначних випадкових величин таких, що cl0,+n: c1ξnc2 м.н., δn- послідовність невід'ємних випадкових величин  таких, що xn:  MexδnC1=C1x<+, доведено такі твердження.

1. Якщо Mξnexδn=0 для кожного n і довільного x, ξkexδk - послідовність незалежних випадкових величин  для кожного  x, то σхбF,ωσF3 м.н., де F3x=k=0+ak2e2xλk.  Якщо додатково припустити,  що C2x>0nx : MexδnC2x, то σзбF,ω=σF3 м.н.
2. Якщо ξkexδk - послідовність незалежних випадкових величин для кожного x, то σF,ωσF4 $ м.н. Якщо додатково припустити, що
x, x<σF,ω a>0 n1 : Pω: anexλnω<a=1 і n : ξnω=c м.н., а також
C3x>0 n x : DexδnC3x,
то σF,ω=σF4 м.н., де F4x=k=0+akexλk.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.