Становлення й еволюція міжнародно-політичної парадигми З. Бжезінського в контексті світового політичного розвитку другої половини ХХ ст.

Андрій Романович Кирчів

Анотація


Дослідження здобутків у науковій та політичній сфері одного із найвизначніших геостратегів ХХ ст. З. Бжезінського, зокрема – його особистого вкладу у творення сучасної зовнішньої політики Сполучених Штатів, дає змогу глибше зрозуміти суть світового лідерства США в контексті глобальної архітектури безпеки і співробітництва. З’ясовано, яким чином глобальні міжнародно-політичні процеси, що відбувалися у другій половині ХХст. вплинули на формування окремих ідей, концепцій, а згодом – зовнішньополітичної парадигми З. Бжезінського, а також яких змін/модифікацій вона зазнавала упродовж вказаного періоду. Проаналізовано рефлексію цих процесів у наукових працях та політичній діяльності З. Бжезінського, починаючи із його магістерської роботи в університеті Маꥳлл і завершуючи періодом написання «Великої шахівниці» у 1997 р. Розглянуто, яким чином напрацювання, ідеї та концепції З. Бжезінського були інкорпоровані у практику зовнішньополітичної діяльності адміністрацій Президентів США у 1960-1990 рр. минулого століття. Особливий акцент зроблено на практичні результати його праці на посаді радника з національної безпеки Президента Дж. Картера в контексті формування основних засад зовнішньополітичної парадигми США на стратегічну перспективу. Для дослідження використано офіційні документи адміністрацій Президентів США, книги, статті, виступи, інтерв’ю самого З. Бжезінського, а також окремі розвідки його наукової і політичної спадщини, зроблені американськими дослідниками. Аналіз досліджених матеріалів в контексті світової політики зазначеного періоду дає змогу констатувати, що фундаментальні засади світового лідерства США, «мирного залучення» і прав людини, закладені З. Бжезінським в його зовнішньополітичну парадигму ще наприкінці 60-х років, були у різній мірі реалізовані у зовнішній політиці США та залишаються основою для актуальної стратегії Сполучених Штатів у цій сфері. Водночас, процес практичного впровадження цієї парадигми супроводжувався її трансформаціями і модифікаціями, як відповідями на існуючі та потенційні виклики і тренди у світовій політиці.

Ключові слова: З. Бжезінський, геостратегія, США, зовнішньополітична парадигма, світове лідерство, мирне залучення


Повний текст:

PDF

Посилання


Бжезінський З. Велика Шахівниця: американська першість та її стратегічні імперативи. – Львів – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000.

Al Jazeera: One on One – Zbigniew Brzezinski. – 2016. -https://www.youtube.com/watch?v=03ApSE6mgHE

Brauer, C. Lost in Transition. The Atlantic. #11. – 1988. - https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1988/11/lost-in-transition/307120/

Brzezinski Z. Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe. - New York: McGraw-Hill Book Co. - 1965.

Brzezinski Z. Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. Viking. – 1970.

Brzezinski, Z. Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser, 1977-1981. - New York: Farrar, Straus, Giroux. – 1983.

Brzezinski Z. Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century. Charles Scribner’s Sons. – 1993.

Brzezinski Z.K.Russo-Soviet Nationalism. Deposited by the Faculty of Graduate Studies and Research. McGill University Library. – 1950. - http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1551620944189~518&usePid1=true&usePid2=true

Brzezinski Z. The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan, HarperCollins Publishers. – 1972.

Brzezinski Z. The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. Charles Scribner’s Sons. - 1989.

Brzezinski Z.K. The Permanent Purge. Harvard University Press. - 1956.

Brzezinski Z. K. The Soviet Bloc: Unity and Conflict. Cambridge: Harvard University Press. - 1960.

Center for Strategic and International Studies. In Memoriam: Zbigniew K.Brzezinski. - https://www.csis.org/features/zbigniew-k-brzezinski

CNN. Interview with Dr.Z.Brzezinski. - 13.06.1993. -https://nsarchive2.gwu.edu//coldwar/interviews/episode-17/brzezinski1.html

Gati Ch. Zbig: The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski. The Johns Hopkins University Press. – 2013.

Holmes Kim R. The Commission on Integrated Long-Term Strategy, Report. - 29.01.1988. The Heritage Foundation. - https://www.heritage.org/asia/report/the-commission-integrated-long-term-strategy

Jimmy Carter State of the Union Highlights: 8 Quotes from Speeches. Newsmax. - https://www.newsmax.com/fastfeatures/jimmy-carter-state-of-the-union-president/2015/03/22/id/631735/

Lubowski A.. Zbig: The Man Who Wrecked the Kremlin. New York: Open Road Distribution. – 2011.

McKenna, T. Documentary „Life & Тіmes of John Paul II”. Imavision. - 2007.

Memorandum for the President from Zbigniew Brzezinski. April,29, 1977. RAC Project ESDN: NLC-12-26-6-2-2. Jimmy Carter Library Copy.

Memorandum From Zbigniew Brzezinski to Jimmy Carter. Foreign relations of the United States, 1977-1980. - Vol.I. Foundations of the Foreign Policy. - https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v01/d10

The Trilateral Commission. - http://trilateral.org/

Your Dictionary. Biography. Zbigniew Brzezinski. - https://biography.yourdictionary.com/zbigniew-brzezinski
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2019.47.0.9905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.