Безпекові стратегії малих держав

Марта Вікторівна Штурма

Анотація


Розглянуто основні підходи теорії міжнародних відносин з вивчення проблем безпеки. Акцентовано увагу на істотному переосмисленні як закордонними, так і вітчизняними науковцями безпекових питань, їхній відмові від «статичних» чи «трансформалістських» уявлень щодо архітектури міжнародної безпеки в сучасних дослідженнях, а також на пожвавленні наукового інтересу до динамічних і суперечливих аспектів національної та міжнародної безпеки.

Зазначено, що розгляд особливостей існування малих держав у міжнародному середовищі дає змогу виокремити низку безпекових стратегій, яких вони схильні дотримуватися, зокрема: створення союзів (альянсів), стратегічне хеджування, дотримання нейтралітету й стратегія азилю.

Основою першої стратегії слугує так звана теорія альянсів, розвинута в рамках політичного реалізму. У ній наголошено, що держави, керуючись національними інтересами, вступають до союзів з метою зменшити або не допустити впливу інших сил у міжнародному середовищі. При цьому вони обирають одну з двох стратегій: або об’єднуються зі слабшими союзниками, щоб протистояти потенційному агресору, або вступають у союз з потугами, які можуть становити для них загрозу. Балансування трапляється радше тоді, коли потенціал потуги, що зміцнюється (risingpower), провокує її на демонстрацію агресивних намірів чи ворожу поведінку щодо оточення в умовах близького географічного розташування. Адепти альянсу з переможцем стверджують, що малі держави радше надають перевагу союзу з потугами, що зміцнюються, а не політиці балансування, оскільки схильні погоджуватися на підпорядкування в обмін на отримання визначеної користі. Стратегічне хеджування розглядають як безпекову альтернативу щодо інших опцій. Воно визначається як поведінка держави, спрямована на елімінацію ризиків шляхом залучення багатосторонніх стратегій.

Малі держави, які відмовляються вступати у союзи, прагнуть дотримуватися нейтралітету. Нейтралітет чи неприєднання визначається як симетричні стратегічні відносини або стратегічна незалежність від панівних потуг. Малі держави надають перевагу нейтралітету, щоб не ставати на бік однієї з великих потуг у випадку конфлікту.

Малі держави потребують особливих інструментів, щоб протистояти комплексу безпекових викликів. Останнє вимагає від них взаємодії з різними акторами та донорами безпеки, здатними зменшити рівень загроз. Тому малі держави часто застосовують стратегію азилю. Стратегія азилю не базується лише на субординації й анексії, чи на рівності та автономії. Цей підхід акцентує увагу на необхідності для малих держав отримати «прихисток» у різних вимірах, а не лише у сфері безпеки.

Ключові слова: безпека; міжнародні відносини; підходи теорії міжнародних відносин; малі держави; зовнішньополітична стратегія; міжнародно-політичні союзи; нейтралітет.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Bailes A. Small States, Survival and Strategy. / A. Bailes, J. Rickli, B. Thorhallsson [ed.] Small States and International Security: Europe and Beyond. –Routledge, 2014. – 264 p.

Bailes A. Alliance theory and alliance ‘Shelter’: the complexities of small state alliance behavior. / A. Bailes, B. Thayer, B. Thorhallsson // Third World Thematics: A TWQ Journal. – Vol.1. – 2016. – P.9–26.

Berber F. Lehrbuch des Völkerrechts. / F. Berber – Bd. 3. – München–Berlin : C. H. Beck, 1977. – XIX, 358 p.

Burchill S. Theories of International Relations. / S. Burchill, A. Linklater. – London: MacMillan, 1996. – 321 p.

Campbell D. Writing Security. United States Foreign Policy and the Politics of Identity. / D. Campbell. – Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1992. – 308 p.

Dahl A. To Be Or Not To Be Neutral: Swedish Security in the Post-Cold War Era. / A. Dahl // The National Security of Small States in a Changing World. ¬– Frank Cass Publishers, 1997. – P. 175–190.

Goetschel L. The Foreign and Security Policy Interests of Small States In Today’s Europe. / L. Goetschel [ed.]. Small States Inside and Outside the European Union: Interests and Policies. – Springer/Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1998. – IV, 296 p.

Goetschel L. Neutrality, a Really Dead Concept? / L. Goetschel // Cooperation and Conflict. – Vol. 32(2). – 1999. – P. 115–139.

Handwörterbuch Internationale Politik. / W. Woyke [Hrsg.]. – 9. Auflage. – UTB : Stuttgart, 2005. – 676 S.

Keohane R. Imperfect Unions: Security Institutions Over Time and Space. / R. Keohane, C. Wallander. – Oxford : Oxford University Press, 1999. – 394 p.

Krasner S. Compromising Westphalia. / S. Krasner // International Security. – Vol. 20(3). – 1995. – P. 115–151.

Kuik C. The essence of hedging: Malaysia and Singapore’s response to a rising China. / C. Kuik // Contemporary Southeast Asia. – Vol. 30(2). – 2008. – P. 156–166.

Lake D. Hierarchy in International Relations. / D. Lake. – Cornell University Press, 2009. – 248 p.

Lee J. Hedging Strategies of the Middle Powers in East Asian Security: the Cases of South Korea and Malaysia. / J. Lee // East Asia. – Vol. 32(1). – 2017. – P. 23–37.

Lippmann W. U. S. Foreign Policy: Shield of the Republic. / W. Lippmann. – Boston : Little, Brown and Co., 1943. ¬– 177 p.

Mehdiyeva N. Power Game in the Caucasus Azerbaijan's Foreign and Energy Policy towards the West, Russia and the Middle East. / N. Mehdiyeva. – London : I. B. Tauris& Co. td., 2011. – 336 p.

Neumann I. Introduction: Lilliputians in Gulliver’s World? / I. Neumann, S. Gstöhl / Small States in International Relations. – C. Ingebritsen, I. Neumann, S. Gstöhl, J. Beyer [ed.]. – Seattle : University of Washington Press, 2006. – 352 p.

Rothstein R. Alliances and Small Powers. / R. Rothstein. – New York : Columbia University Press, 1969. – X, 331 p.

Sherwood L. Trends, Research & Advisory. 2016. / L. Sherwood. – [On-line resource]. – Available at : http://trendsinstitution.org/small-states-strategichedging-for-security-and-influence/.

Shou A. Small State in International Relations. / A. Shou, A. Brundtland [ed]. – Stockholm : Almqvist &Wiksell, 1971.

Steinmetz R. Small states in Europe challenges and opportunities. / R. Steinmetz, W. Anders. – Surrey : Ashgate, 2010. – 248 p.

Thorhallsson B. Studying small states: A review. / B. Thorhallsson // Small States & Territories. – Vol. 1. – No. 1. – 2018. – P. 17–34.

Thorhallsson B. Small State Foreign Policy. / B. Thorhallsson, S. Steinsson. – Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2017. – 25 p.

Vaicekauskaitė Ž. Security Strategies of Small States in a Changing World. / Ž. Vaicekauskaitė // Journal on Baltic Security. – 2017. – Vol. 3(2). – P. 7–15.

Venner K. Small States Face Big Challenge. / K. Venner – World Bank Group, 2009. – P. 25–28.

Walt S. Alliance Formation and the Balance of Power. / S. Walt // International Security. – Vol. 9(4). – 1985. – P. 3–43.

Walt S. Alliances: Balancing and Bandwagoning. / S. Walt [ed.]. The Origins of Alliances. – Cornell University Press, 1990. – 336 p. – P. 124–131.

Waltz K. Theory of International Politics. / K. Waltz. – Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1979. – 251 p.

Weber C. International Relations Theory. A critical introduction. 3rd Edition. / C. Weber. – New-York: Routledge, 2010. – 320 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9464

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.