HYBRIDITY OF CONTEMPORARY THREATS

Piotr Krzykowski

Анотація


The world we are dealing with today has made security issues one of the most important matters in the modern world and world of the future. Due to the evolution of thinking about safety, but also because of the often common perception of these problems, these issues have not always been properly interpreted.

Today, the security environment is heteronomous in relation to the surroundings, time and actors at the international security scene. In this respect, particular attention needs to be paid to security threats and their perception by political scene entities. Dynamic changes that have taken place in the world mean that knowledge of the modern security environment will quickly become outdated.

The aim of the article is to present contemporary threats bearing the hallmarks of hybridity, affecting international security, as well as state security. It attempts to explain what hybridity is and how to define hybrid actions, phases of hybrid actions and the impact of hybrid actions on PEMSII areas. The first part of the article presents the contemporary dimension of safety and the characteristics of hybrid actions. It seeks to formulate a new analytical approach to armed conflicts in the context of contemporary security challenges, including their asymmetry, cultural divisions and side effects of globalisation. The second part of the article presents the areas and phases of hybrid actions, the implications of understanding hybrid challenges, opportunities and threats resulting from the changes taking place in the global security environment.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Literary references:

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.

Dębczak A., Pawlak C., Keplin J., Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, nr 2/(99).

Gruszczak A., Hybrydowość współczesnych wojen-analiza krytyczna, [w:] Asymetria i Hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, (red.) Sokała W., Zapała B., Warszawa 2011.

Gryz J., Współczesny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2006.

Hoffman F.G., Conflict in the 21st century: Rise of the Hybrid Wars, Arlington 2007 [online], http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf [dostęp: 28.03.2018].

Korycki S., System bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1994.

Kozub M., Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, Warszawa 2013.

Krzykowski P. Środowisko bezpieczeństwa globalnego a bezpieczeństwa obywatela, [w:] Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań, (red.) Drabik K., Żyła M., Warszawa 2017

Malendowski W., Spory i konflikty międzynarodowe, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, (red.) E. Bosacka, Poznań 1997

Murray W., Mansoor P.R., Hybrid warfare – fighting complex opponents from the ancient world to the present, Cambridge 2012.

Pawlak C., Konflikt na Wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu – Standardowym przykładem działań hybrydowych. „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, vol. 11, nr 1

Piotrowski M.A., Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe”, 2015, nr 2 (LXVIII),

Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010.

Sienkiewicz S., Zarządzanie bezpieczeństwem systemów, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie., (red.) Grzybowski M., Tomaszewski J., Gdynia 2007.

Smith R., Przydatność Siły Militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010.

Wiatr M., Między strategią a taktyką, Toruń 1999.

William J. Nemeth, Future war of Chechnya: A case of hybryd warfare https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf [dostęp: 12.03.2018].

Zając J., Zięba R., Opracowanie na temat prognozy (zdefiniowania i gradacji) interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat, www.bbn.gov.pl/ /download. hp?s=1&id=646, [dostęp: 20.03.2017].

Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, (red.) Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R., Warszawa 1997.

Zięba R., Teoria ogólna bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, (red.) Haliżak E., Kuźniar R., Michałowska G., Parzymies S., Simonides J., Zięba R., Warszawa 2006.

Герасимов В. (2013), Новые вызовы требуют переосмысления форм и способов ведения боевых действий, Bоенно-Промышленный Курьер, номер 8 (476), 27.02-05.03.2013 года.

Герасимов В., Ценность науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер” z 27 II 2013 r.,[online], http://www.vpk-news.ru/articles/14632, tłumaczenie na język angielski, https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/ [dostęp: 31.03.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9454

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.