СПРОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНІ АФРИКАНСЬКОГО РОГУ НА ПРИКЛАДІ СОМАЛІ

Marta Dębska

Анотація


Розташований в північно-східній частині африканського континенту Африканський Ріг, який охоплює розміщені на Сомалійському півострові Ефіопію, Сомалі, Еритрею, Джибуті, є одним з регіонів в цій частині світу, який належить до найбільш постраждалих від стихійних лих, убогості, голоду, конфліктів і злочинності. Цей регіон через своє географічне розташування на стику Червоного моря, Індійського океану і Аденської затоки, а також через близькість до Аравійського півострова є стратегічно важливим місцем з економічної та військової точки зору. З огляду на це даний регіон знаходився і продовжує знаходитися в зоні уваги світових держав. Предметом дослідження даної статті є неспроможна держава – Сомалі, яка через своє географічне положення, високий рівень нестабільності, громадянську війну, проблеми голоду і морського піратства та діяльність терористичних груп на своїй території була обрана в якості прикладу, що ілюструє складну політичну ситуацію в районі Африканського Рогу і демонструє зусилля щодо економічних впливів в Африці конкуруючих між собою Європейського Союзу, Китаю та Сполучених Штатів, спрямованих на стабілізацію ситуації в даному регіоні.

Метою даного аналізу, який ґрунтується на основі первинних джерел, спеціалізованої літератури і повідомлень засобів масової інформації, є представлення найбільш важливих аспектів діяльності провідних міжнародних гравців, спрямованих на підвищення рівня безпеки в Сомалі та навколишніх водах і зміцнення федерального уряду Сомалі та його безпекових структур. Представлено також сучасний стан національних збройних сил Сомалі та плани їх реструктуризації на найближчі роки. Аналізуючи названі вище проблеми, не залишено без уваги участь Африканського Союзу у формі миротворчої операції AMISOM, яка проводиться з 2007 року відповідно до рішення Ради Безпеки ООН. Операції, яка в останні роки зазнала критики з боку неурядової організації Human Rights Watch через порушення прав людини, дала змогу взяти під контроль більшу частину центральної та південної частини Сомалі. У статті також вказується правова база, на підставі якої може бути надана описана допомога по встановленні миру. З боку ЄС це Глобальна стратегія зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (2016) та Стратегія Африканського Рогу (2011). З боку США – Стратегія нової національної безпеки Сполучених Штатів, оголошена президентом Д. Трампом у грудні 2017 року. У статті також йдеться про зростаючу присутність Китаю в цьому регіоні Африки, що чітко видно через розміщення в липні 2017 року першої іноземної військової бази Китаю в сусідній з Сомалі країні – Джібуті.

Аналіз поточної діяльності AMISOM та місій Європейської служби зовнішньої діяльності в Сомалі: European Union Naval Force ATALANTA (EUNAVFOR ATALANTA Somalia), European Union Training Mission (EUTM Somalia) та European Union Capacity Building Mission (EUCAP Somalia) дав змогу зробити такі важливі висновки:

• конкуренти, які прагнуть впливати на торгівлю в Африці – ЄС, Китай, Сполучені Штати Америки за необхідності можуть працювати разом на благо своїх інтересів і країн Африканського Рогу, включаючи Сомалі;

• рівень безпеки і демократії в Сомалі за останнє десятиліття суттєво зріс, а загрози піратства в Аденській затоці, Червоному морі та Індійському океані значно зменшилися в результаті заходів, вжитих AMISOM, міжнародної цільової групи, миротворчих місій ЄС і допомоги окремих країн. Однак досягнутий рівень безпеки є дуже крихким і після завершення підтримуючої діяльності міжнародного співтовариства ситуація може легко повернутися до попереднього стану;

• іноземні миротворчі місії, що діяли протягом багатьох років в Сомалі, будуть продовжені протягом наступних декількох років з тенденцію до їх обмеження;

• завдання миротворчої місії Африканського Союзу АМІСОМ, яка поступово згортається і має бути офіційно завершена в 2020 році, будуть перейняті реформованими Національними збройними силами Сомалі;

• викликає сумніви те, що в найближчі два роки безпекові структури Федеративної Республіки Сомалі стануть повністю незалежними і будуть здатними взяти на себе повністю завдання АМІСОМ і забезпечити країні безпеку;

• для досягнення повної безпеки та збереження політичної стабільності в Сомалі необхідна не тільки екстрена військова та гуманітарна допомога, але так звана робота з початків.

Ключові слова: Сомалі, Африканський Ріг, піратство, Аль-Шабааб, міжнародна безпека, безпека на морі, миротворчі операції, тероризм.

 

 Повний текст:

PDF (Polish)

Посилання


Bibliografia

https://www.britannica.com/place/Horn-of-Africa [dostęp15.03.2018]

https://www.bimco.org/news/market_analysis/2009/1123_avoiding_piracy [dostęp 26.06.2018]

http://www.acp.int/content/secretariat-acp [dostęp 15.03.2018]

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/idc/idc_list.pdf [dostęp 04.02.2017]

http://www.encyklopedia.pwn.pl (dostęp 20.03.2018)

Według opublikowanego w 2018r. przez amerykański think tank Fund for Peace corocznego rankingu państw upadłych Somalia plasuje się wśród 178 państw na drugiej pozycji, po Sudanie Południowym. Ranking publikowany od 2005r. opracowywany jest w oparciu o tzw. indeks upadku państw (Fragile States Index) biorący pod uwagę 12 wskaźników: 3 dotyczących spójności aparatu bezpieczeństwa, elit, niezadowolenia grup, 3 społeczne i mieszane dotyczące demograficznych napięć, zewnętrznych interwencji, uchodźców zewnętrznych i wewnętrznych, 3 ekonomiczne - spadek ekonomiczny, niespodziewany rozwój ekonomiczny, drenaż i odpływ zasobów ludzkich, 3 polityczne – legitymizacja władzy, prawa człowieka i praworządność, usługi publiczne (http://fundforpeace.org/fsi/data) [dostęp 29.05.2018]

Global Terrorist Index 2017: Measuring and understanding the impact of terrorism, Institute for Economics and Peace, (http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf [dostęp15.03.2018]

http://ec.europa.eu/echo/factsheets_en [dostęp 15.05.2018]

http://eunavfor.eu [dostęp 26.02.2018]

The Pirates of Somalia: Ending the Threat; Rebuilding a nation, Fact sheet, 11.04.2013, http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/04/11/ending-somali-piracy-will-need-on-shore-solutions-and-international-support-to-rebuild-somalia [dostęp 26.06.2018]

EASO Country of Origin Information Report: Somalia - Security Situation, European Asylum Support Office, Luxembourg, 2017

Security Pact, 11.05.2017 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/613720/london-somalia-conference-2017-security-pact.pdf [dostęp 28.06.2018]

European Commission – Press release, Brussel, 11.05.2017 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1242_en.htm [dostęp 28.06.2018]

European Commission – Fact Sheet, EU Support for Somalia, Brussels, 11.05.2017 www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1243_en.htm [dostęp 28.06.2018]

https://www.gov.uk/government/news/somalia-and-international-partners-unveil-new-policing-model [dostęp 29.06.2018]

Somalia Security Conference – Communique, 04.12.2017 http://unsom.unmissions.org/sites/default/files/somalia_security_conference_communique.pdf [dostęp 29.06.2018]

Security Council Press Statement on Somalia Security Conference, Inaugural Somalia Partnership Forum, SC/13104/-PKO697, 06.12.2017 https://www.un.org/press/en/2017/sc13104.doc.htm [dostęp 29.06.2018]

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe: A Global Strategy for the European’s Union Foreign and Security Policy, czerwiec 2016 http://www.europa.eu/globalstrategy/en [dostęp 23.09.2017]

Council Conclusion on the Horn of Africa – annex: A Strategic Framework for the Horn of Africa, 14.11.2011 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/126052.pdf [dostęp 24.09.2017]

Komunikat Prasowy nr 374/18 Rady UE, 25.06.2018, http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/06/25/council-extends-the-mandates-of-six-eu-special-representatives/ [dostęp 30.06.2018]

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/300 z dnia 17.02.2017, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.43/219, 21.02.2017 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0300&qid=1530400060730&from=EN [dostęp 29.06.2018]

http://www.eunavfor.eu [dostęp 15.03.2018]

http://www.eutm-somalia.eu [dostęp 29.06.2018]

http://www.eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eutm-somalia_en [dostęp 29.06.2018]

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/so.html [dostęp 20.05.2018]

https://www.eucap-som.eu/fact-sheet/ [dostęp 29.06.2018]

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/12/12/somalia-eu-missions-eucap-and-eutm-prolonged/ [dostęp 20.03.2018]

Official Journal of the European Union, L.43/15, 16.02.2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0226&from=EN [dostęp 15.03.2018]

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1744%282007%29 [dostęp 17.03.2018]

http://www.undocs.org/S/RES/2415(2018) [dostęp 30.06.2018]

https://www.un.org/press/en/2018/sc13264.doc.htm [dostęp 15.05.2018]

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/somalia [dostęp 15.03.2018]

10 Years AU & EU Partnership for Somalia, AMISOM Public Information Unit http://www.amisom-au.org/wp-content/uploads/2018/01/10_years_Partnership_EU_Mag_2017.pdf [dostęp 15.03.2018]

http://amisom-au.org/mission-profile/military-component/ (dostęp 15.02.2018)

http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-atak-na-sily-pokojowe-w-somalii-jest-wielu-zabitych,nId,2564360 [dostęp 29.06.2018]

http://amisom-au.org/frequently-asked-questions/ [dostęp 15.02.2018]

http://amisom-au.org/2018/07/uk-donates-heavy-equipment-to-amisom/ [dostęp 29.06.2018]

https://www.voanews.com/a/amisom-marks-ten-years-somalia-to-everyones-regret/3751556.html [dostęp 25.06.2018]

Andrzej Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, PWN, Warszawa, 2011

https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm [dostęp 30.06.2018]

https://www.bbc.com/news/world-africa-39600419 [dostęp 30.06.2018]

National Security Strategy of the United States of America, Waszyngton, grudzień 2017

Jane Fergusson, Somalia sees enemy al-Shabaab weaken under U.S. military pressure, PBS, 26.02.2018 https://www.pbs.org/newshour/show/somalia-sees-enemy-al-shabab-weaken-under-u-s-military-pressure [dostęp 30.06.2018]

Foreign Military Training Report. Fiscal year 2016 and 2017, vol. II, the Department of Defense and The Department of State, 24.04.2017 http://www.state.gov/documents/organization/275296.pdf [dostęp 30.06.2018]

Jeremy Scahill, The CIA’s Secret Sites in Somalia, The Nation, 10.12.2014 https://www.thenation.com/article/cias-secret-sites-somalia/ [dostęp 10.03.2018]

https://www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/somalia-reported-us-actions-2018 [dostęp 13.07.2018]

https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war/somalia [dostęp 14.07.2018]

Bradley Klapper, Andrew Harnik, Kerry becomes 1st top U.S. diplomat to visit Somalia, The USA Today, 05.05.2015 https://eu.usatoday.com/story/news/world/2015/05/05/john-kerry-visits-somalia/26910559/ [dostęp 25.06.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9451

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.