ПОЗИЦІЯ ШВЕЦІЇ ЩОДО МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В ЄС

Віктор Вікторович Сичов

Анотація


Висвітлено історичні етапи формування міграційної політики Швеції, її сучасний стан та ключові проблеми, з якими зіштовхнувся шведський уряд під час реалізації міграційної політики в період міграційної кризи в ЄС. Підкреслено, що так звана політика «відкритих дверей» Швеції стала невід'ємною частиною зовнішньополітичного курсу Швеції і є обумовлена низкою історичних, політичних і релігійних чинників. Сучасна імміграційна модель має історичне підґрунтя, а саме сукупність багатого імміграційного досвіду минулих років з давньою традицією надання притулку політичним і військовим біженцям. Проблеми, з якими зіштовхнувся шведський уряд під час реалізації імміграційної політики, можна умовно розділити на дві групи. До першої групи належать практичні складнощі, спричинені фактичним браком ресурсів на самому початковому етапі міграційної кризи 2015 року - дефіцит соціального житла, відсутність достатнього числа кваліфікованих кадрів для роботи з прибулими біженцями, а також слабкий рівень взаємодії між основними органами державної влади, відповідальними за реалізацію імміграційної політики. До другої групи можна зачислити проблеми, чиї реальні наслідки оцінюватимуть тільки в довгостроковій перспективі, наприклад, інтеграція у сферах освіти і праці, а також демографічні наслідки для населення Швеції. Розглянуто основні категорії біженців, що прибули в Швецію протягом 2014 ˗ 2017 рр. Наголошено, що 2015 року в Швецію прибуло майже 163 000 осіб, а також рекордна кількість неповнолітніх без супроводу, в результаті чого Швеція посіла перше місце за кількістю біженців на душу населення серед інших країн ЄС. Основними країнами походження прибулих до Швеції іммігрантів стали Сирія, Афганістан, Ірак, Іран, Еритрея і Сомалі.  Досліджено проблеми трудової інтеграції іммігрантів та ключові спірні питання, що виникають в ході реалізації міграційної політики Швеції на сучасному етапі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Швеция ужесточила миграционное законодательство [Электрoнный ресурс]. – Режим доступа : https://www.vesti.ru/doc.html?id=2778215

Хришкевич Т. Г. Страны Балтийского региона в условиях миграционного кризиса 2014˗2015 гг.: вызовы европейскому единству // Псковский Военно-исторический вестник. 2017. Вып. 3. С. 142˗150.

Плевако Н. С. История иммиграционной политики в Швеции (1945–1990-е годы) // Северная Европа: проблемы истории. Вып. 7. Москва: Наука, 2011. С. 234–249.

Bouvin, E. (2016). 28-еring döms för folkröttsbrott. - Dagens Nyheter, 26 February 2016. [Strömkälla] – Åtkomstläge : http://www.dn.se/nyheter/sverige/28-aring-doms-for-folkrattsbrott/

Carlqvist, I. (2015). "Refugee Children" Invade Sweden. Gatestone Institute, 23 July 2015. [Electrical resource] – Access mode : https://www.gatestoneinstitute.org/6190/sweden-refugee-children

Country Report: Sweden. (2016). The Asylum Information Database (AIDA), March 2017. [Electrical resource] – Access mode : http://www.asylumineurope.org/reports/country/sweden

Frej, W. (2015). Here Are The European Countries That Want To Refuse Refugees. – The World Post, 9 September 2015. [Electrical resource] – Access mode : http://www.huffingtonpost.com/entry/europe-refugeesnot welcome_us_55ef3dabe4b093be51bc8824

Potkanski, M.. Undocumented Immigrants: Health Needs in Sweden and Austria. - Journal for Police Science and Practice. Vol. 5, Р. 68˗75.

Schuchter, A. (2015). Isis Containment & Defeat: Next Generation Counterinsurgency - NexGen COIN. iUniverse, 2015. [Electrical resource] – Access mode : https://books.google.ee/books?id=7guCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Sweden offers residency to all Syrian refugees. – The Local, 3 September 2013. [Electrical resource] – Access mode : https://www.thelocal.se/20130903/50030

Swedish recommendations for age assessment of unaccompanied children. Socialstyrelsen (The National Board for Health and Welfare). [Electrical resource] – Access mode : http://www.sfor.se/pdf/SOS%20New_recommendations_on_Medical_Age_Assessme nt.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9432

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.