ВИГОДИ ТА ВТРАТИ ГРЕЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Наталія Володимирівна Комар

Анотація


Анотація: Висвітлено історичні аспекти створення країнами Європи інтеграційного об'єднання – ЄС. Оцінено історичні етапи та передумови приєднання грецької економіки до ЄС. Після відновлення демократії в Греції знову активізувалися переговори щодо приєднання, які тривали три роки (липень 1976 р. – травень 1979 р.). Приєднання Греції до Європейського співтовариства відбулося 1 січня 1981 р. З моменту вступу країни до ЄС, зазначимо, що до 1981 р. ВВП суттєво зріс. Розглядаючи рівень інфляції до і після вступу Греції до ЄС, то до 1981 року він поступово зростав, а після вступу (зокрема, 2002 року) стабілізувався, коли Греція повністю впровадила валюту євро. Незважаючи на зростання ВВП, зниження рівня інфляції, уряд Греції здійснював необдуману популістську політику, витрачаючи величезні позики від МВФ на соціальне забезпечення населення. Водночас національна промисловість вимагала значних капіталовкладень. Не дивно, що з 1981 р. національна продукція Греції виявилася неконкурентоспроможною з європейськими аналогами в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, а її від'ємне зовнішньоторговельне сальдо ще більше зростало, хоча обсяги експорту та імпорту товарів і послуг у поточних цінах між Грецією та країнами ЄС збільшувалися. Зниження продуктивності праці, відсутність заходів з модернізації сільського господарства як пріоритетної галузі Греції спричинили зростання дефіциту державного бюджету та боргового навантаження грецької економіки. В умовах світової фінансової кризи 2008 р. у Греції ще більше скоротилися державні доходи, що своєю чергою спричинило банкрутство підприємств і масштабне скорочення працівників. Розглянуто надання макрофінансової допомоги Греції впродовж 2010-2018 рр. на суму 288,7 млрд. євро для виходу з довготривалої фінансово-економічної кризи. Реалізація трьох програм макрофінансової допомоги вимагала від грецького уряду запровадження реформ, покликаних зменшити державний дефіцит та боргове навантаження країни. Оцінено наслідки ефективності кредитів у рамках МВФ та Європейського стабілізаційного механізму. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаної література

Греція: досвід членства у ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19216/

Комар Н. В. Еволюція інтеграційних процесів в Європі / Н. В. Комар // Україна в процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студ. та молодих вчених, 23−24 квіт., 2015 р., Тернопіль / відп. за випуск Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 118–120.

Комар Н. В. Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць / Н. В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. − 2015. – №1. – С. 68-79.

Кудрявцев К. О. Вплив кризових процесів на стан макроекономічної рівноваги в Грецькій республіці / К. О. Кудрявцев // Економічний форум. – 2014. – № 1. – С. 74-81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_1_16

Мацедонська Н. В. Іноземний досвід управління дефіцитом бюджету / Н. В. Мацедонська // Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. –2015. – Випуск 3. – С.732-735.

Почему Греция до сих пор не вышла из ЕС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/platon-v-evrope-313326/

Що дало Греції членство в Євросоюзі? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoslavnews.com.ua/massmedia/Grecija_i_Evrosojuz/

Giannitsis, T., (1988), Accession to the EEC and Effects on Industry and Trade, Athens: Foundation for Mediterranean Studies.

Plummer, M. G., (1991), "Ex-Post Empirical Estimates of the Second Enlargement: The Case of Greece", Weltwirtschaftliches Archiv, 127:171–181.

Polychronopoulos, G., (1994, November), "The Society of Services and New Development Prospects of Greece into the European Union and Balcan Region", International Conference "Greece: Prospects for Mondernisation", LSE and Univ. of Athens, London.

Rebecca M. Nelson, Paul Belkin, Derek E. Mix (2011, August). Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications. Congressional Research Service for Congress,pp.1-19.

Siskos, E., (1998), Black Sea Economic Cooperation: Problems and Prospects, Athens: Papazissis Publishers.

Truman, E. M., (1975), The Effects of European Economic Integration on the Production and Trade of Manufactured Products, in BALASSA, B., (eds), European Economic Integration, Amsterdam: North Holland, pp. 3–39.

Truman, E. M., (1969), The European Economic Community: Trade Creation and Trade Diversion, Yale Economic Essays, 9:201–257.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.