Сучасний стан та перспективи розвитку готельних мереж у світі та Україні

Любомир Степанович Безручко, Юрій Ігорович Жук

Анотація


Мета статті полягає у дослідженні особливостей розвитку готельних мереж у світі та Україні. Зокрема, досліджено тенденції функціонування готельних ланцюгів у розвинутих країнах світу та здійснено порівняльний аналіз із особливостями розвитку готельних корпорацій на території України.

Методика. У процесі дослідження використано методи порівняння, статистичні, експертних оцінок, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, літературний, описовий та інші.

Головні результати дослідження. Досліджено особливості розвитку готельних мереж у світі та окремих країнах. Визначено сучасні тенденції функціонування готельних корпорацій та визначено перспективи їх подальшого розвитку.

Проаналізовано тенденції функціонування міжнародних та національних готельних мереж на території України. Визначено основні перешкоди ефективному розвитку міжнародних готельних корпорацій у межах країни. Досліджено переваги національних готельних ланцюгів та визначено напрями подальшого розвитку готельних мереж в Україні.

Ключові слова: готельна мережа, національний готельний ланцюг, готельний бренд, сегмент ринку готельних послуг.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аккорд Готелі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.accord-hotels.com.ua/

Аль-Робаи Ааливи С. Карар. Развитие международных гостиничных сетей [Електронний ресурс] : Журнал международного права и международных отношений – 2012. – №2. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/karar.htm

Басюк О.В. Аналіз світового досвіду функціонування готельних ланцюгів [Електронний ресурс] : Журнал Глобальні та національні проблеми економіки – 2015. – № 5. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/746-basyuk-o-v-analiz-svitovogo-dosvidu-funktsionuvannya-gotelnikh-lantsyugiv

Зінковська М.Л Розвиток національних та міжнародних готельних мереж в Україні / М.Л. Зінковська // Управління розвитком – №21(161), 2013 – С. 140-143

Кількість готельних ланцюгів в США [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.statista.com/statistics/245752/number-of-hotels-of-hotel-brands-in-the-us/

Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 381 с.

Мальська М. П. Готельні ланцюги світу: сучасний стан та перспективи розвитку / М.П. Мальська, Л.С. Безручко // Туристичні послуги на світовому ринку як фактор розвитку міжнародного туризму»: Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: ЛІЕТ, 2018. – С. 283 – 290

Horwath HTL European Hotels & Chains Report Електронний ресурс. – Режим доступу: http://horwathhtl.pl/files/2017/05/Horwath-HTL_European-Hotels-Chains-Report-2017.pdf

Hyatt Regency Kiev [Electronic resource]. – Access mode : http://kiev.regency.hyatt.com/hyatt/hotels/index.jsp?null/

Radisson Blu Hotels & Resorts [Electronic resource]. – Access mode : http://www.radissonblu.com/

Reikartz Hospitality Group Електронний ресурс. – Режим доступу: https://reikartz.com/uk/hotels/

Riksos Hotel Prikarpatye [Electronic resource]. – Access mode : http://rixos.com.ua/

The Best Hotel Loyalty Programs in the World Електронний ресурс. – Режим доступу: https://thepointsguy.com/guide/best-hotel-loyalty-programs.

The Largest Hotel Chains in the World Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.worldatlas.com/articles/the-largest-hotel-chains-in-the-world.html.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9390

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.