ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН ЦСЄ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ РЕЗЕРВАМИ

Anna Hrytsyshyn

Анотація


Розглянуто діяльність центральних банків Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Румунії – країн Центральної та Східної Європи, які є членами Європейського Союзу та мають в обігу власні грошові одиниці у сфері управління міжнародними резервами. Тема є актуальною, оскільки значне зростання обсягів міжнародних резервів останніми роками поставило завдання перед центральними банками країн щодо співпраці у сфері компетентного управління міжнародними резервами. Таке управління покликане враховувати особливості політики валютного курсу країни, шукати ефективний компроміс між ризиком і прибутковістю та уникати ринкових коливань. 

Виокремлено законодавчі акти, на основі яких здійснюється управління міжнародними резервами у досліджуваних країнах. Визначено заходи щодо досягнення стратегічних цілей під час управління резервними активами у країнах ЦСЄ, а саме – диверсифікація валют та інвестиційних інструментів, впровадження передових методів глобального розподілу активів, спрощення процесу ухвалення рішень та розробка методів управління інвестиційними ризиками.

Зроблено висновки щодо напрямів інвестування міжнародних резервів у запропонованих країнах виключно у високонадійні та ліквідні цінні папери у такий спосіб, який не загрожуватиме зменшенню обсягів резервних активів країни.

За допомогою статистичного аналізу детально проаналізовано обсяги міжнародних резервів, а також темпи їхнього приросту у країнах ЦСЄ протягом наступного часового періоду – від початку вступу країн до ЄС (Польща, Угорщина, Чехія – починаючи з 2004 року; Болгарія, Румунія – починаючи з 2007 року) до сьогодення.

Проаналізовано також виконання критеріїв конвергенції щодо введення євро у досліджуваних країнах ЦСЄ, а саме – критерію сумісності законодавства, критерію стабільності цін, фіскального критерію, критерію валютного режиму та критерію довгострокової відсоткової ставки.

Ключові слова: міжнародні резерви; управління міжнародними резервами; обсяг міжнародних резервів; критерії конвергенції.


Повний текст:

PDF

Посилання


Петров С., Велева С. Валютный борд в Болгарии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vasilievaa.narod.ru/11_2_99.htm.

Act CXXXIX of 2013 on the National Bank of Hungary [Electronic resource]. – Available at : https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-tv-en.pdf.

Act No. 6/1993 on the Czech National Bank [Electronic resource]. – Available at : http://www.cnb.cz/en/legislation/acts/download/act_on_cnb.pdf.

Act on Narodowy Bank Polski of 29 August 1997 [Electronic resource]. – Available at : https://www.nbp.pl/en/aktyprawne/the_act_on_the_nbp.pdf.

Guidelines for Foreign Exchange Reserves Management. Part II. Country Case Studies. – International Monetary Fund, 2005. – 192 p.

Law No.312/28.06.2004 on the Statute of the National Bank of Romania [Electronic resource]. – Available at : http://www.bnr.ro/The-National-Bank-of-Romania-Act-3384.aspx.

Law on the Bulgarian National Bank [Electronic resource]. – Available at : http://www.bnb.bg/ bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_bnb_en.pdf.

Long-term Foreign Exchange Reserves Management Strategy (Summary). – National Bank of Poland, 2007. – 4 p.

National Bank of Hungary. Announcement on Renminbi Reserve Portfolio Investment [Electronic resource]. – Available at : http://www.mnb.hu/en/ pressroom/press-releases/press-releases-2015/announcement-on-renminbi-reserve-portfolio-investment.

Redo M. The Analysis of the Amount and Structure of Foreign Exchange Reserves in Poland in the years 1998-2014 [Electronic resource]. – Available at : https://www.degruyter.com/ downloadpdf/j/ lape.2015.2.issue-1/lape-2015-0004/lape-2015-0004.pdf.

The 2018 Convergence Report: Review of Member States’ Progress Towards Euro Adoption [Electronic resource]. – Available at : https://www.europa-nu.nl/id/vkolg6uii0y8/nieuws/the_2018_ convergence_report_review_of?ctx=vg9pni7o8qzu.

The Statute of the Magyar Nemzeti Bank [Electronic resource]. – Available at : https://www. mnb.hu/letoltes/the-statute-of-the-magyar-nemzeti-bank.pdf.

World Development Indicators [Electronic resource]. – Available at : http://data.worldbank. org/data-catalog/world-development-indicators.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.9388

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.