СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ У СФЕРІ СПОРТУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Ольга Олегівна Романишин

Анотація


У статті розглядається роль Ради Європи у регулюванні міжнародно-правових відносин у сфері спорту. Акцентується увага на необхідності механізму такого регулювання та залучення зусиль все більшої кількості держав та організацій. У статті висвітлюються сфери спортивної діяльності, котрими займається Рада Європи, а саме питання боротьби з допінгом у спорті, боротьба з корупцією в спорті та маніпулюванням спортивними змаганнями, а також протидія насильству та неналежній поведінці з боку глядачів під час спортивних заходів. Також прослідковано хронологію актуальності спортивних відносин на міжнародній арені на основі прийняття Радою Європи міжнародно-правових актів та висвітлення в них питань, що стосуються спорту. Зроблено акцент на проведені різноманітних програм з важливих питань зазначеної сфери, таких як гендерна рівність, охорона здоров’я, безпека під час проведення змагань. Акцентовано на створені в рамках цієї міжнародної організації комітетів з питань спорту чи інших подібних органів, як платформи для міжурядового діалогу та співробітництва між державами-членами у зазначеній сфері. Також досліджуються характер та статус Розширеної часткової угоди про спорт. Важливим аспектом дослідження є боротьба Ради Європи з корупцією у спорті та маніпулюванням спортивними змаганнями. Показано важливість цієї організації на міжнародній арені завдяки її невпинній роботі з прийняття міжнародно-правових документів та реалізації низки заходів, покликаних пропагувати чесний спорт. У статті також вказано на можливість розгляду спортивних суперечок в Європейському суді з прав людини, з метою здійснення спортсменами міжнародного захисту своїх прав. Зроблено висновок, що Рада Європа створила певні правові норми та основи співробітництва європейських держав, котрі впливають на розвиток спорту в Європі та дають приклад для наслідування іншими континентами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С.В. Международное спортивное право: учеб.; под. ред. П.В. Крашенинникова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 894 с.

Антидопінгова конвенція від 16 листопада 1989 року / Рада Європи – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007b0fb

Додатковий протокол до Антидопінгової конвенції від 12 вересня 2002 року / Рада Європи – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081582

Європейська конвенція щодо запобігання насильству та неналежній поведінці глядачів під час спортивних заходів і, зокрема, під час футбольних матчів від 19 серпня 1985 року / Рада Європи – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a0fd

Європейська культурна конвенція від 19 грудня 1954 року / Верховна Рада України – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_213

Захарова Л. И. «О спорт, ты –мир!». Роль международного права, lex sportivа и lex olympica в регулировании международных спортивних отношений – Москва: ГИ «Центральная типография», 2013 г. – 271 c.

Інформаційна довідка щодо співробітництва між Україною та Радою Європи у сфері фізичного виховання та спорту / Міністерство молоді та спорту України - Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/media/2016/02/05/9/Dovidka_Ykrayina_Rada_YEvropi_sport_12.2016.pdf

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року / Верховна Рада України – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями від 18 вересня 2014 року / Верховна Рада України – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_c01/page

Спортивна Хартія Європи від 14-15 травня 1992 року [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1542

Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року / Верховна Рада України – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_001

Статут розширеної часткової угоди про спорт (EPAS) від 11 травня 2007 року / Верховна Рада України – Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_932

Joint Programme Balance in Sport / Council of Europe - Official website [Electronic resourse] / Mode of access: World Wide Web: https://pjp-eu.coe.int/en/web/gender-equality-in-sport

Joint Programme Keep Crime out of Sport (KCOOS) / Council of Europe - Official website [Electronic resourse] / Mode of access: World Wide Web: https://pjp-eu.coe.int/en/web/crime-out-sport

Joint Programme Pro Safe Sport. Council of Europe official website / Council of Europe - Official website [Electronic resourse] / Mode of access: World Wide Web: https://pjp-eu.coe.int/en/web/pss

Joint Programme Promoting safety, security and service at sports events / Council of Europe - Official website [Electronic resourse] / Mode of access: World Wide Web: https://pjp-eu.coe.int/en/web/security-safety-sport/pros4-

Sports corruption: IOC and Council of Europe joint expert meeting at Europol / Press Release from 17 November 2017 / Europol - Official website [Electronic resourse] / Mode of access: World Wide Web: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/sports-corruption-ioc-and-council-of-europe-joint-expert-meeting-europol
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2018.45.0.8970

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.