Ефекти м’якої економічної сили країни у сфері міжнародних фінансів

Олексій Анатолійович Чугаєв

Анотація


Стаття має на меті визначити, як імідж країни та величина м’якої економічної сили впливають на її міжнародні фінансові відносини. Систематизовано раніше досліджені ефекти, проведена оцінка довго- і короткострокових ефектів методами регресійно-кореляційного аналізу. Ефекти економічної складової м’якої сили мають переважно довгостроковий характер. Грає роль не стільки співвідношення позитивної та негативної інформації, скільки обсяги позитивної економічної інформації про країну. Виявлений довгостроковий позитивний вплив м’якої економічної сили на прямі іноземні інвестиції. Посилення позицій у рейтингах м’якої економічної сили на одну позицію може дати Україні довгостроковий ефект у сфері прямих інвестицій на рівні сотень мільйонів доларів на рік. Міжнародна допомога у розвитку зазвичай надається більш відомим країнам з гіршим економічним іміджем, але спостерігається збільшення допомоги нетрадиційним реципієнтам. Існує також суперечливий вплив на трансферти мігрантів. Всупереч припущенням не знайдено підтверджень короткострокового впливу на відтік прямих інвестицій та динаміку валютного курсу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зарічнюк І. О. Вплив іміджу країни на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки / І. О. Зарічнюк, В. В. Турчак // Розвиток економічної системи в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 29-33.

Михайловська О. В. Інформаційне середовище інноваційно-інвестиційної діяльності в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Михайловська Оксана Володимирівна; Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – К., 2010. – 33 с.

Циганкова Т. Глобальний бренд країни у сучасних технологіях торговельно-маркетингової діяльності / Т. Циганкова, Т. Завгородня // Міжнародна економічна політика. – 2011. – Вип. 1-2. – С. 5-31.

Чугаєв О. Вимірювання сили економічного іміджу країн світу / О. Чугаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – Вип. 12 (177). – С. 67-72. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/9.

Bivolaru E. Branding Romania: a PESTEL Framework Based on a Comparative Analysis of Two Country Brand Indexes / Eliza Bivolaru, Robert Andrei, George Vlad Purcăroiu // Management & Marketing. – 2009. – Vol. 4. – № 4. – P. 101-112.

2014 Country RepTrak. The World’s Most Reputable Countries [Electronic resource]. – Reputation Institute, 2014. – 64 p. – Mode of access: https://www.reputationinstitute.com/Resources/Registered/PDF-Resources/Most-Reputable-Countries-2014.aspx.

2015 Country RepTrak. The World’s Most Reputable Countries [Electronic resource]. – Reputation Institute, 2015. – 50 p. – Mode of access: https://www.reputationinstitute.com/Resources/Registered/PDF-Resources/Most-Reputable-Countries-2015.aspx.

Cevik S. Soft Power and Exchange Rate Volatility : Working Paper № WP/15/63 / Serhan Cevik, Richard Harris and Fatih Yilmaz. – Washington D. C.: International Monetary Fund, 2015. – 34 p.

Country Brand Index 2014-15 [Electronic resource] / FutureBrand. – 55 p. – Mode of access: http://www.mumbrella.asia/content/uploads/2014/11/CountryBrandIndex2014.pdf.

Google [Electronic resource]. – Mode of Access: https://www.google.com.ua.

Guiso L. Cultural Biases in Economic Exchange? / Luigi Guiso, Paolo Sapienza and Luigi Zingales // Quarterly Journal of Economics. – 2009. – № 124 (3). – P. 1095-1131. DOI: 10.1162/qjec.2009.124.3.1095.

Jenes B. Reconsidering the Measurement of Country Image – Theory and Practice / Barbara Jenes // FIKUSZ 2008 Business Sciences Symposium for Young Researchers: Proceedings. – Obuda University, Keleti Faculty of Business and Management, 2008. – P. 65-80.

Same S. Experience Marketing in Country Branding: Theoretical Developments and an Estonian Case Study / Siiri Same // Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe. – 2014. – Vol. 6. – № 1. – P. 65-88.

World Bank World Development Indicators [Electronic resource] / The World Bank. – Mode of Access: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

World Economic Outlook Databases. October 2015 Edition [Electronic Resource] / International Monetary Fund. – Mode of Access: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2017.41.0.5587

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.