МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Ірина Приходько

Анотація


Охарактеризовано особливості митної політики України в умовах євроінтеграції, обґрунтовано необхідність адаптації, гармонізації та уніфікації митного законодавства до вимог ЄС, здійснено оцінку стану реалізації митної політики через призму основних проблем, а також визначено необхідні кроки для ефективної реалізації митної політики.

Ключові слова: митна політика, євроінтеграція, ЄС, Угода про асоціацію, митний союз, митний тариф.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анакіна Т. Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом / Т. Анакіна // Вісник національної академії правових наук України. – 2013. – №4 (75). – С.123-131.

Гребельник О. Митна справа. [текст] підручник. 4-те вид. оновл. та доповн. / О. П. Гребельник - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 472 с.

Договір про заснування Європейської Спільноти 1957 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws /show /994_017

Драгнєва Р. Євразійський митний союз та ЄС: співпраця, стагнація чи суперництво / Р. Драгнєва, К. Волчук // Національна безпека і оборона. – 2013. – № 4-5. – (141-142). – С.94-97.

Живора Г. Угода про асоціацію з ЄС: економічні наслідки для України / Г. Живора // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 8 (216). – С. 107 - 121.

Козик В. В. Міжнародні економічні відносини / В. В Козик, Л. А. Панкова: навчальний посібник. – К.:Знання Пресс, 2000. – 277 с.

Луцишин П. В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку : монографія / П. В. Луцишин, С. В. Федонюк. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 200 с.

Меленчук А. Угода про асоціацію: чого чекати українцями? / А. Меленчук // Віче. – 2012. - №8. – С.13-15.

Митний кодекс від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка) / Навчальний посібник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. - Львів :, 2002. - 397 с.

Представництво Європейського Союзу в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/political_relations/index_uk.htm

Сандровский К.К. Таможенное право. – К. : Наука, 1974. – 176 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2016.39.0.430

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.