ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Григорій Шамборовський

Анотація


Стаття присвячена сучасним проблемам трансформації соціально-економічної системи України та особливостям проведення ринкових реформ в країнах Центрально-Східної Європи на поч. 1990-рр. Висвітлено фінансову лібералізацію, приватизацію, політику імпортозаміщення в Польщі, Чеській Республіці та Угорщині. Визначено, що спільною рисою трансформації країн ЦСЄ було їх спрямування на інтеграцію з країнами Західної Європи – розвиток торгівлі та інституційна адаптація стали визначальними у перехідний період, який закінчився вступом до ЄС у 2004 р. Проаналізовано трансформаційні невдачі України, зокрема, відзначено, що економічні кризи є наслідком зволікань з запровадженням ринково-інституційних відносин, відсутності національної консолідації і політичної волі української еліти. Запропоновано використовувати досвід країн ЦСЄ та програми міжнародної підтримки  ринкових реформ для забезпечення соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова: соціально-економічна система, транзитивна (перехідна) економіка, лібералізація, антикризове регулювання, євроінтеграція, Європейський стабілізаційний механізм.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біла С. Пріоритети антикризової політики країн ЄС: досвід для України // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – К., 2010. – № 1. – С.65 – 71.

Геєць В. М. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / В. М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 500 с.

Бураковський І., Плотніков О. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. – Харків: Фоліо, 2009. – 299 с.

Вітер І. Модернізаційні перетворення транзитивних економік: європейський вимір/ І.Вітер // Дослідження міжнародної економіки. — 2011. – № 2.

Гелб А., Грей Ч. Экономические преобразования в странах Центральной и Восточной Европы: Проблемы, тенденции, перспективы / Пер. с англ. М.: Прогресс-Универс, 1995. –110 с.

Дергачова В., Фільянов П. Становище країн з перехідною економікою у глобальному середовищі // Проблеми науки: Зб. наук. пр. – 2005. – № 9. – С. 43–50.

Закон про люстрацию, Посольство Чеської Республіки в Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mzv.cz/kiev/uk/x2001_09_21/vyrovnavani_s_minulosti/x2012_09_25/index.html

Річні показники цін товарів та послуг в Польщі від 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/

European Stability Mechanism: Factsheet. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.esm.europa.eu/publications/factsheet/index.htm

Kearns I., Dobbs J. Europe’s New Challenge: The Battle to Save Ukraine’s Economy, [Electronic resource]. – Access mode: http://www.europeanleadershipnetwork.org/europes-new-challenge-the-battle-to-save-ukraines-economy_2755.html
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2016.39.0.428

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.