Реальне забезпечення прозорості медіавласності (правові аспекти) шляхом наближення до європейських стандартів

Ensuring the transparency of media ownership REAL (LEGAL ASPECTS) by adoption of European standards

Pavlo Prysyazsnyy

Анотація


Проаналізовано проблемні питання функціонування українських засобів масової інформації, які пов’язані із правовим забезпеченням принципу прозорості власності. Розглянуто рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо сприяння прозорості ЗМІ і включення їх до національного законодавства.  Прокоментовано законопроект і Закон «Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації», який прийнято Верховною Радою України і підписано Президентом України 25 липня 2013 р.

Окремо досліджено практичні аспекти порушення принципу прозорості медіавласності в інформаційному просторі України, що призводить до маніпулювання інтересами творчих редакційних колективів і неможливості дотримання ними усталених морально-етичних професійних принципів, до утвердження руйнівних тенденцій на полі українського державотворення. Наголошено, що українське законодавство покликане сприяти ліквідації протистояння між власниками медіахолдингів і редакціями ЗМІ.

Ключові слова:  прозорість ЗМІ, прозорість власності ЗМІ, медіапростір, медіавласність, засоби масової інформації, медіахолдинг, власник ЗМІ, творчий колектив, редакція ЗМІ, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, закон, законопроект.

 

Analyzed the problems of functioning of Ukrainian media that relate to the legal provision of transparency of ownership. Consider the recommendations of the Committee of Ministers of the Council of Europe to promote media transparency and inclusion in national legislation. Commented bill and the Law «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on ensuring transparency of ownership in respect of the media», which was adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine and the President of Ukraine signed on July 25, 2013.

Particular weight is paid to the practical aspects of the violation of the principle of transparency in media ownership information space ofUkraine, leading to manipulate the interests of creative and editorial teams inability compliance with established ethical principles of trade, to the approval of the destructive trends on the Ukrainian state. Underlined that Ukrainian legislation should facilitate elimination of conflict between the owners of media holdings and editorial media.

Key words:  transparency of mass-media, transparency of property of mass-media, mass medias,  proprietor of mass-media, creative collective, release of mass-media, Recommendations of Committee of Ministers of Advice of Europe, law, bill.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ворс Самійло. Імітація ринку / Самійло Ворс // Український тиждень. – 2012. – 13 вересня. – С. 19.

Кабмін схвалив законопроект відносно прозорості власності на ЗМІ: деталі // FINANCE.UA. − Режим доступу : news/finance.ua/ua/-/1/0/a||2013/02/20/297048.

Лещенко Сергій. Канал ТВі і сумний фінал казки / Сергій Лещенко // Українська правда. − 2013. − 26 квіт. − Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2013/04/26/6989025/.

Остапа Світлана. Недосконалий закон про суспільне мовлення зараз, на жаль, влаштовує обидві політичні сторони / Світлана Остапа, Дмитро Котляр. − Режим доступу : stv.mediasapiens.ua/print/material/21610

Пояснительная записка к Рекомендациям № R(99)1 по мерам, способствующим плюрализму СМИ // Законодательство и практика средств массовой информации. – М., 1999. − Вып. 6–7. – С. 1–2.

Президент підписав закон про прозорість медіавласності // Інститут медіа права. − Режим доступу: medialaw.kiev.ua/news/media/2282/.

Стандарти Ради Європи у сфері медіа: Законодавчий бюлетень: IREX U-Media, К. – 2005. – С. 24.

Щербина Сергій. Костянтин Кагаловський: ТВі я продавати не збирався і не збираюся / Сергій Щербина, Сергій Ломець // Українська правда. − 2013. − 26 квіт. − Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2013/04/26/6989025/.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2014.35.0.414

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.