НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Mykhailo Matsyah

Анотація


Висвітлено проблеми формування теорії прийняття зовнішньополітичних рішень. Представлено та проаналізовано теоретичні моделі, що відображають унітарні чи структуровані центри прийняття рішень у сфері зовнішньої політики держави. Відображено сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на осіб, які приймають рішення. Наведено складні взаємозв’язки, охарактеризовано боротьбу і компроміси між державними структурами в процесі прийняття рішень. Зроблено висновок, що сучасна політична наука здатна визначати, класифікувати і формувати приватні експланаційні теорії процесу прийняття рішень, проте на цьому етапі її розвитку масштабні узагальнення або синтетичні теорії їй недоступні.

Ключові слова: зовнішня політика; рішення; процес прийняття рішення.

SCIENTIFIC RESEARCH DECISION-MAKING IN FOREIGN POLICY

 

The article examines the key issues of research in decision-making of foreign policy. Presents and analyzes the theoretical concepts and models depicting the unitary or structured decision-making centers. It is shown that a set of objective and subjective factors influencing the decision-makers. Also shown are the complex relationships, struggles and compromises between the state structures in the process of decision-making. The overall conclusion of the author is that the thesis that modern political science is able to identify, classify and create private eksplanation theory of decision-making, but at this stage of its development scale generalizations or synthetic theory it is not yet available.

Key words: foreign policy; decisions; decision-making process.

 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Дробот Г. Роль личности в принятии внешнеполитических решений / Г. Дробот // Политический обозреватель. – № 7. – 1999.

Мальський М. Теорія міжнародних відносин / М. Мальський, М. Мацях. – К : Знання ; Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.

Allison Graham T. The essence of decision / Graham T. Allison. – Boston : Little Brown, 1971.

Allison G. T. Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis / G. T. Allison. – Boston : Little Brown, 1971.

Morgenthau H. J. Politics among Nations / H. J. Morgenthau. – New York : Alfred A. Knopf, 1967.

Pietraś Z. J. Decydowanie polityczne / Z. J. Pietraś. – Warszawa–Kraków : PWN, 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vir.2016.38.0.2353

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.