Вісник Львівського університету. Серія історична

Публікуються статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензіїз актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та етнології. У науковий обіг вводиться низка невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів.