Списки поселень Волинської губернії другої половини XIX – початку XX століття як джерело до вивчення сільських поселень

Hryhoriy Rachkovskyi

Анотація


У статті проаналізовано “Списки населених місць Волинської губернії” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Попри величезний інформаційний потенціал вони в історичних дослідженнях використовувалися лише епізодично. У цих документах відображено адміністративно-територіальний поділ губернії та уїздів, географічне розташування населених пунктів, і типи сільських поселень, що дозволяє розкрити особливості формування мережі сільських поселень та їх типологію на теренах Волинської губернії. Особливу увагу звернено на процес формування місцевих статистичних органів і значення видань статистичного комітету Волинської губернії, що визначається, перш за все, систематичним характером публікацій та порівнюваним набором статистичних даних. Усі опубліковані списки поселень Російської імперії умовно можна поділити на два типи: загальнодержавні, які виконувалися за єдиним зразком для всіх губерній, та місцеві, для кожної окремої губернії. “Списки населених місць Волинської губернії” містять детальні відомості про кількість соціальних типів поселень та відрізняються змістом і структурою подання інформації. Опубліковані списки дозволяють розкрити особливості формування мережі сільських поселень на теренах Волинської губернії.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/his.2019.0.9897

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.