Західноукраїнська кооперація в роки нацистської окупації (1941–1944)

Andriy Aftanas

Анотація


У статті розглянуто розвиток західноукраїнського кооперативного руху в період нацистської окупації. На основі архівних матеріалів, опублікованих документів, повідомлень преси проаналізовано головні етапи відбудови кооперативної мережі, в ході якої вдалось відновити роботу усіх довоєнних осередків. Поновлення діяльності кооперативів відповідало інтересам нацистських властей, які мали на меті використати їх для ефективного збору сільськогосподарської продукції. Тому лояльне ставлення окупаційної адміністрації і не перешкоджання процесу активної розбудови кооперативної мережі вкотре продемонструвало її значущість передусім в економічному плані. Крім того, заслуговує на увагу висвітлення ролі банківсько-кредитних установ, фінансова підтримка яких дозволила у короткі терміни відновити роботу багатьом кооперативним об’єднанням.

Окреслено організаційно-правові засади функціонування кооперативних спілок, а саме: процедуру створення і порядок реєстрації товариств, прийняття статуту, визначення ступеня соціальної захищеності працівників. Окремо акцентовано увагу на проблемі підготовки нових кадрів, оскільки в роки радянської окупації частина кваліфікованих робітників або залишила територію східногалицьких теренів й перебралась до “польського” Генерального Губернаторства, або ж була репресована. З огляду на це важливим є висвітлення реакції окупаційних органів влади усіх рівнів на проведення такого роду навчальних курсів. Попри жорсткий контроль з боку нацистської адміністрації, провід Ревізійного союзу українських кооперативів здійснював послідовну політику в питанні продовольчого забезпечення краю, надавав всебічну матеріальну підтримку малозахищеним верствам населення. Водночас очільники кооперативного руху вживали істотних заходів щодо уникнення відправки своїх працівників на примусову роботу в Німеччину. Реалізація окреслених здобутків була можлива завдяки виваженій позиції і політиці кооперативного керівництва, в основі яких поєднувалися принципи декларованої лояльності окупаційній адміністрації та дистанціювання від міжвідомчих суперечок.

Ключові слова: Західна Україна, нацистська окупація, кооперативний рух, Ревізійний союз українських кооперативів, контингент, система преміювання.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/his.2022.54.11606

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.