ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СТАН ВИВЧЕНОСТІ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ
З МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ОКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

T. Tsikhon

Анотація


На підставі аналізу літературних джерел у хронологічному порядку відображе-
но історію досліджень двостулкових молюсків з міоценових відкладів південно-
західної окраїни Східноєвропейської платформи, яку умовно розділено на три ета-
пи. Незважаючи на майже 200-літню історію вивчення, ця група викопних дослі-
джена фрагментарно. Таксономічна ревізія міоценових двостулкових молюсків
дасть змогу використовувати їх для вдосконалення місцевих стратиграфічних схем
та кореляції з ізохронними утвореннями суміжних територій.
Ключові слова: міоцен, двостулкові молюски, Східноєвропейська платформа,
вивченість, стратиграфія, Волино-Подільська плита.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.