АПТ-НИЖНЬОАЛЬБСЬКІ ТА ЕОЦЕНОВІ РІЧКОВІ ДОЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

M. Kowalchuk, Yu. Kroshko

АнотаціяАналіз літології і корисних копалин флювіальних континентальних утворень у
межах центральної частини Українського щита засвідчив, що найширший спектр
корисних копалин притаманний формаційним одиницям, які утворилися внаслідок
розмивання і перевідкладення продуктів хімічного розкладу різновікових і різних
за петрографічним складом порід кристалічного фундаменту. До таких належать
нижньокрейдові та середньопалеогенові утворення, які збереглися до наших днів у
вигляді звивистих смуг, які нагадують контури річкових долин. Річкові долини бу-
ли не тільки шляхами транспортування матеріалу зі щита на його схили та в сумі-
жні структури (Дніпровсько-Донецьку та Причорноморську западини), а й вмісти-
лищем різних корисних копалин.
Історія становлення та розвитку річкових палеодолин має багато спільних рис.
Апт-нижньоальбські та еоценові річкові палеодолини центральної частини Україн-
ського щита просторово парагенетично взаємопов’язані з корою звітрювання крис-
талічних порід фундаменту та між собою, для них характерна подібність генезису,
літологічної будови та набір корисних копалин (родовища і рудопрояви вторинних
каолінів, вогнетривких глин, бокситів, бокситоподібних порід, бурого вугілля, роз-
сипи монациту, ільменіту, циркону, золота).
Ключові слова: Український щит, центральна частина, апт–нижній альб,
еоцен, річкові палеодолини, літологія, корисні копалини.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.