НОВІ ДАНІ ПРО ПОСЛІДОВНІСТЬ УТВОРЕННЯ, СКЛАД І ПОТУЖНІСТЬ ВУГЛЕНОСНОЇ ФОРМАЦІЇ КАРБОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

I. Kostyk, M. Matrofailo, B. Lelyk, M. Korol

Анотація


Викладено результати вивчення положення нижньої межі вугленосної формації
Львівсько-Волинського басейну. Розглянуто погляди й аргументацію різних авто-
рів у вирішенні цього питання. Зазначено, що висновки попередніх дослідників
ґрунтуються на даних, які свідчать про відсутність пластів і прошарків вугілля у
нижньокарбонових відкладах хорівської, куличківської і олеськівської світ.
На підставі формаційного аналізу, систематизації і детального вивчення факти-
чного матеріалу та сучасної інтерпретації даних буріння виявлено непоодинокі ву-
гільні пласти і прошарки у відкладах хорівської, куличківської й олеськівської світ.
Пізньотурнейські відклади хорівської світи відповідають “зародковому” трансгре-
сивному періоду розвитку вугленосної формації басейну.
Важливе наукове і практичне значення проведених досліджень полягає у пі-
знанні загальних процесів торфонагромадження. Викладений матеріал важливий
для з’ясування особливостей будови, умов утворення і порівняльного аналізу вуг-
леносних формацій Львівсько-Волинського та інших типових кам’яновугільних
басейнів. Проведені дослідження свідчать про вугленосність цих відкладів і дають
змогу аргументовано провести нижню межу карбонової вугленосної формації
Львівсько-Волинського басейну по підошві хорівської світи.
Ключові слова: вугільний пласт, хорівська, куличківська й олеськівська світи,
турнейський і візейський яруси, нижня межа вугленосної формації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.