МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

M. Matrofailo, I. Kostyk, M. Korol

Анотація


Викладено основний зміст та значення морфологічного аналізу для вивчення
вугільних пластів і вугленосних формацій, стислий історичний огляд праць і мето-
дику, за якою проводили морфологічні дослідження у Львівсько-Волинському ба-
сейні. Складено карти морфології вугільних пластів, які відображають морфо-
структурні та морфогенетичні особливості і зміни їхніх важливих гірничо-
геологічних чинників та явищ на території басейну. З’ясовано, що особливості
морфології вугільних пластів на різних площах басейну залежали від змін палео-
географічних (вплив палеогідрографічних систем) і палеотектонічних чинників.
Вугільні плати розщеплюються, утворюючи просту та складну біфуркацію пластів.
Схарактеризовано особливості та промислову цінність вугільних пластів загалом
на території й на окремих родовищах, ділянках і шахтних полях Львівсько-
Волинського басейну.
Важливе наукове і практичне значення проведених досліджень полягає у пі-
знанні загальних процесів торфонагромадження, а також у прогнозі вугленосності і
промисловій оцінці вугільних пластів, які залягають на великих глибинах. Викла-
дений матеріал важливий для з’ясування особливостей будови, умов утворення і
порівняльного аналізу вугленосних формацій Львівсько-Волинського басейну та
інших типових кам’яновугільних басейнів і вдосконалення методики морфологіч-
ного аналізу покладів вугілля.
Ключові слова: морфологія, морфогенетичний аналіз, вугільний пласт, розщеп-
лення, розмиви, буквено-цифрова індексація, геолого-промислова типізація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.