ЛІНІЙНІ СМУГИ РОЗТАШУВАННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ
У БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКІЙ ЗОНІ ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Kh. Zayats

Анотація


За результатами виробничих та наукових сейсморозвідувальних досліджень на
території Передкарпаття (Передгір’я) Українських Карпат, зокрема, у межах Біль-
че-Волицької зони, відомої як високоперспективний нафтогазовий район, ще налі-
чується чимало нових перспективних на нафту та газ об’єктів, детально висвітле-
них у монографії автора.
Розглянуто геолого-динамічні особливості формування рельєфу платформної
доміоценової основи Більче-Волицької зони, зокрема, ерозійних процесів у пост-
крейдовий час, які сприяли утворенню у покривному неогеновому комплексі пас-
ток, перспективних на вуглеводні, антиклінального, екранованого та нового типу
утворення гравітаційним тектогенезом.
Відомі у Більче-Волицькій зоні родовища нафти і газу та прогнозовані за сейс-
морозвідкою об’єкти за місцем розташування створюють лінійні нафтогазоперспе-
ктивні смуги вздовж розломів північно-західного напряму (Городоцького, Калусь-
кого, Косівського, Судововишнянського, Краковецького, Міженецького), схилів
субортогонально спрямованих до цих розломів ерозійних палеодолин (Раточинсь-
кої, Малогорожанської, Ходорівської, Богородчанської, Парищенської, Коломий-
ської, Вижницької, Лопушнянської) та фронту Самбірського покриву.
За напрямами лінійних перспективних смуг рекомендовано проводити у Біль-
че-Волицькій зоні геологорозвідувальні та розшукові на нафту і газ роботи.
Ключові слова: сейсморозвідка, перспективні на нафту і газ об’єкти, перспекти-
вні смуги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.