НОВІ ДАНІ З ГЕОЛОГІЇ І РОЗШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА ПЕРЕМИШЛЯНСЬКІЙ ПЛОЩІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛ.

M.M. Pavlun, Yu. Krupskiy, P. Bodlak, I. Mihaylovskiy, R. Tsyganchuk

Анотація


Коротко розглянуто історію геологічного вивчення глибоким бурінням Пере-
мишлянської площі, розташованої у Внутрішній зоні Львівського палео-
зойського прогину, розпочату бурінням параметричної і розшукових свердловин
у 1969 р. Найповніший розріз розкритий параметричною свердловиною 1-
Перемишянська. Нижче відкладів крейди і юри незначної товщини (326 м) свер-
дловина пробурила потужну товщу палеозою в інтервалі 326–3 776 м і протеро-
зою в інтервалі 3 776–4 203 м. У протерозойських відкладах на глибині 4 111 м
відкрито відклади базальтів волинської серії. Порівняння цієї глибини з глиби-
ною залягання базальтів у центральній частині Львівського палеозойського про-
гину засвідчило занурення їх від району м. Берестечко (Волинська обл.) у св. 1-
Берестечко до району Львова на понад 2 км. Відклади базальтів уперше підняті в
керні у св. 3-Перемишлянська з інтервалу 4 084–4 091 м. Вони представлені мо-
ноклінним піроксеном та плагіоклазом із ксеноморфними включеннями вулкані-
чного скла. Наведено результати випробувань свердловин 1 і 2-Пере-
мишлянська. Звернуто увагу, що в св. 1-Перемишлянська з інтервалу 3 480–3 520
м отримано фонтан газу з водою. У св. 2- Перемишлянська отримали приплив
води, а св. 3- Перемишлянська перебуває в консервації. У цій свердловині впер-
ше в районі Перемишлянської площі в керні підняті базальти волинської серії,
опис шліфа яких наведено. Для уточнення геологічної будови основні відбиваль-
ні сейсмічні горизонти прив’язано до розрізів свердловин. Вивчення матеріалів
геофізичних досліджень свердловин дало змогу виконати низку рекомендацій
для можливого припливу вуглеводнів з відкладів кембрію, силуру, девону та за-
пропонувати буріння розшукової свердловини глибиною 1 500 м з проектними
горизонтами пісковиків у середньому девоні.
Ключові слова: Львівський палеозойський прогин, Перемишлянська площа,
буріння, базальти, газоносність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.