ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІВ ПАЛЕОНАПРУЖЕНЬ І ТЕКТОНІЧНОЇ
ТРІЩИНУВАТОСТІ У ДОЛИНІ РІКИ ЧОРНА ТИСА
(ПОРКУЛЕЦЬКИЙ, ДУКЛЯНСЬКИЙ ПОКРИВИ)

S. Kril, I. Bubniak, Yu. Vikhot, S. Tsikhon

Анотація


Наведено результати інтерпретації нових детальних тектонофізичних та струк-
турних досліджень, виконаних у межах Поркулецького та Дуклянського покривів
південно-східної частини Українських Зовнішніх Карпат. Заміряно та детально ви-
вчено понад 400 орієнтацій тектонічних тріщин, 30 дзеркал ковзання на природних
відслоненнях та у стінках доріг у восьми точках спостережень.
Реконструйована (за комплексним використанням структурно-парагенетичного
та кінематичного методів) послідовність полів палеонапружень з орієнтаціями го-
ловних осей (σ 1 , σ 2 , σ 3 ) свідчить про зміну деформаційних режимів протягом кай-
нозойського часу. Виявлені за тріщинами та дзеркалами ковзання зсувні режими у
післяскладчастий час, що, ймовірно, пов’язані з формуванням Рахівсько-Тисенсь-
кого поперечного розлому. Побудовано розо-діаграму орієнтації близько 140 трі-
щин, виповнених кальцитом. Кальцит формувався в системах тріщин різного віку.
Ключові слова: Українські Карпати, Поркулецький покрив, Дуклянський по-
крив, Рахівсько-Тисенська зона розлому, поля палеонапружень, тріщина, дзеркало
ковзання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.