ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЛЕВІДВАЛІВ ТА ХВОСТОСХОВИЩ
КАЛУШ-ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ
НА ГЕОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЧКОВИХ ВОД

I. Kytsmur, V. Dyakiv

Анотація


Зона впливу Калуш-Голинського родовища калійних солей, зокрема м. Калуш,
села Кропивник та Сівка-Калуська, у 2010 р. оголошена зоною екологічного лиха.
Однією з актуальних проблем цієї території є розмив атмосферними опадами соле-
вмісних відвалів, переповнення хвостосховищ та поширення ореолів засолення під-
земних та поверхневих вод, а також небезпека різкого погіршення якості води в мі-
ському водозаборі. Для оцінки реального стану річкових вод досліджуваної
території у меженний період проведено їх детальне геохімічне випробування від
джерел забруднення до периферійних ділянок. Визначено два механізми демінера-
лізації річкових вод – гравітаційна інфільтрація вод з мінералізацією понад 5,0–
10,0 г/дм 3 у підрусловий стік та розведення вод з віддаленням від джерел забруд-
нень завдяки зростанню водності руслового потоку.
Ключові слова: Калуш-Голинське родовище калійних солей, солевідвали, хвос-
тосховища, засолені інфільтрати, річки Сівка, Млинівка, Кропивник, підрусловий
стік, геохімія річкових вод, демінералізація, розведення.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.