МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОДИНАМІЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В АКТИВНИХ ЗОНАХ ВЗАЄМОДІЇ КОРИ ТА МАНТІЇ ЗЕМЛІ

V.V. Fourman

Анотація


Розглянуто загальні проблеми геодинаміки та термодинаміки процесів Землі і
зроблено огляд головних проблемних питань, що зумовлюють напрями досліджень
з осмислення фізичної картини не тільки структур, а й процесів і взаємодій, що ви-
никають у глибинних оболонках нашої планети. Головними силами, що діють у
зоні субдукції, є повільні конвективні течії в підлітосферній мантії і затягування в
мантію слеба плити, що занурюється. Залежно від швидкості конвергенції, віку лі-
тосфери і напряму руху плит, що взаємодіють, виділяють кілька типів зон субдук-
ції.
Ключові слова: геодинаміка, термодинаміка, тектоніка, структури Землі, моде-
лювання, глибинні процеси, фізичне моделювання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.