ГЕОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАГІРНИХ ОЗЕР У ЗОНІ
ВПЛИВУ ПОДОРОЖНЯНСЬКОГО СІРЧАНОГО КАР’ЄРУ

B. Kaminetska, A. Haydin, V. Dyakiv

Анотація


Уперше на підставі аналізу космознімків та приповерхневого опробування визна-
чено точні морфометричні та гідрохімічні параметри нагірних озер, що сформува-
лись у межах відвалу № 1 Подорожнянського сірчаного кар’єру. Головними чинни-
ками формування досліджених водойм та сучасного геоекологічного стану є прийня-
та в період виконання видобувних робіт схема відсипки відвалу № 1, фільтраційні
властивості та фітофільність відвальних порід, процеси самоорганізації водостоку,
екзогенні геологічні процеси (просідання, зсуви, опливання). Активізація проявів лі-
нійної та схилової ерозії може призвести до деградації водойм, дренування водних
товщ, руйнування бортів та зростання потужності зон поверхневого стоку, механіч-
ної суфозії з посиленням фільтрації та зростанням потужності зон підземного розван-
таження.
Ключові слова: сірчаний кар’єр, відвал, нагірні озера, космознімки Google Earth,
морфометричні та гідрохімічні параметри, геоекологічний стан.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.