КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КІНЕМАТИЧНОГО
ТА СТРУКТУРНО-ПАРАГЕНЕТИЧНОГО МЕТОДІВ
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОЛІВ ПАЛЕОНАПРУЖЕНЬ
ГІРСЬКИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

I. Bubniak, Yu. Vikhot, M. Nakapelukh

Анотація


Наведено детальну реконструкцію еволюції регіональних полів палеонапру-
жень Скибового та Бориславсько-Покутського покривів для доскладчастого, склад-
частого та післяскладчастого етапів розвитку Українських Карпат. Побудовано
хронологічну шкалу деформаційних режимів з азимутами орієнтації головних осей
полів палеонапружень (σ 1 , σ 2 , σ 3 ) протягом цих етапів завдяки комплексному за-
стосуванню структурно-парагенетичного та кінематичного аналізів.
Доведено, що водночас з насувами відбувалися зсувні деформації, які забезпе-
чували швидке просування фронту складчастості. Вплив Південних та Західних
Карпат на формування структури Скибового покриву виявляється в полях палео-
напружень з віссю стиснення σ 1 північно-західного напряму.
Ключові слова: Українські Карпати, кінематичний і структурно-парагенетичний
методи, еволюція полів палеонапружень, тріщина, дзеркало ковзання, Скибовий і
Бориславсько-Покутський покриви.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.