ГЕОДИНАМІЧНІ РЕКОНСТРУКЦІЇ
НИЖНЬО-СЕРЕДНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКОГО СЕРЕСУЙСЬКОГО
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВОГО СТРУКТУРНО-
ФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ФЕРГАНИ
(ТЯНЬ-ШАНЬ)

L.V. Generalova

Анотація


Нижньо-середньопалеозойський сересуйський вулканогенно-осадовий струк-
турно-формаційний комплекс охоплює три кременисті формацiї: силурiйську се-
ресуйську кременисто-сланцеву, нижньо-середньодевонську айритаську вапняко-
во-вулканогенно-кременисту, нижньокам’яновугiльну каракольську кременисто-
карбонатну. Вивчені речовинні, текстурні та петрохімічні особливості порід фор-
мацій СФК дають змогу зробити висновок, що він розвивався на корі океанічно-
го типу, яка з часом трансформувалась у кору перехідного типу. Утворення СФК
можна зiставити з геодинамічними умовами абiсальної рівнини та континенталь-
ного підніжжя океанічних басейнів.
Ключові слова: Північно-Східна Фергана, Тянь-Шань, вулканогенно-осадовий
комплекс, структурно-формаційний комплекс, формація, вулканіти, базальти, си-
ліцити.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.