ГЕОТЕКТОНІЧНА ПРИРОДА ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНИХ ПОЯСІВ НИЖНЬОГО ДОКЕМБРІЮ

А. Sivoronov

Анотація


Для розуміння історії геотектонічного розвитку гранітно-зеленокам’яних обла-
стей важливе значення має “дозеленокам’яна” стадія, упродовж якої сформувався
гетерогенний фундамент зеленокам’яних поясів, складений двома нижньодокемб-
рійськими комплексами (чарнокіт-гранулітовим і амфіболіт-плагіогранітоїдним),
які відрізняються метаморфізмом, складом суперкрустальних та гранітоїдних фор-
мацій і тектонічною будовою.
За характером формаційних рядів і місцем у їхній еволюції гранітоїдного маг-
матизму у розвитку зеленокам’яних поясів виділяють чотири етапи. Речовинним
вираженням першого, передзеленокам’яного (передрифтового) етапу є досить спе-
цифічна апліто-пегматоїдна формація, що утворилась у разі анатексису фундамен-
ту зеленокам’яних поясів. На другому (рифтовому) етапі в геодинамічних умовах
розтягу кори відбувалось формування зеленокам’яних прогинів. Третій діапіровий
етап розвитку зеленокам’яних поясів позначився новим сплеском термальної акти-
вності цих структур, підійманням великих мас тоналітової магми і процесами гра-
нітоїдного діапіризму. На четвертому етапі стабілізації відбулася консолідація зе-
ленокам’яних прогинів і вкорінення доволі великих інтрузивних тіл у двопольово-
шпатових, звичайно порфіроподібних гранітах.
Ключові слова: зеленокам’яні пояси, зеленокам’яні прогини, гранітоїдний діа-
піризм, тоналіти, чарнокіт-гранулітовий і плагіогранітоїдно-амфіболітовий комплекси.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.