ДМИТРО ПЕТРОВИЧ РЄЗВОЙ – ГЕОЛОГ І ВЧЕНИЙ (до 100-річчя від дня народження)

А. Sivoronov, L. Generalova

Анотація


Стисло проаналізовано внесок професора Д. Рєзвого, видатного геолога, у розвиток сучасної геотектоніки. Зазначено, що його праці є піонерськими для Централь-
ної Азії та України.
Ключові слова: геосинклінальна система, глибинний розлом, тектонічне райо-
нування, формація, Центральна Азія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.