ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ ТА ГЕНЕЗИСУ ОВОЇДНИХ
КОНКРЕЦІЙ ТУРОНСЬКОГО КРЕМЕНЮ РАЙОНУ м. КРЕМЕНЕЦЬ
(ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА)

S. Kryzhevych

Анотація


Вивчено будову конкрецій туронського кременю з околиць м. Кременець (Во-
лино-Подільська плита). Використано комплекс методів – силікатний хімічний
аналіз, спектральний кількісний аналіз, мас-спектрометричний аналіз газів з мікро-
включень. Зроблено висновок про наявність первинного накопичення кремнезему
на дні крейдового моря і подальшу його трансформацію у конкрецію.
Ключові слова: конкреції, кремінь, туронський вік, Східноєвропейська плат-
форма.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.