ТЕРЕЙНОВИЙ АНАЛІЗ ТА ГЕОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ КАРПАТ

O. Hnylko

Анотація


Розглянуто тектонічні одиниці Карпат з погляду терейнового аналізу. Карпат-
ський ороген складений трьома головними елементами: мікроконтинентальними
терейнами, сутурами і флішово-моласовою акреційною призмою. В регіоні розта-
шовані два головні терейни: північний АЛЬКАПА та південний Тисія–Дакія. Суту-
ри (Примармароська, Пенінська зона), які маркують давні океанічні басейни, об-
межують ці терейни. Флішові Карпати проінтерпретовані як крейдово-неогенова
акреційна призма. Ріст призми був зумовлений альпійською субдукцією фундамен-
ту Карпатського флішового басейну під терейни АЛЬКАПА та Тисію–Дакію. У
крейдово-палеогеновий час перед фронтом Тисії–Дакії формувалась Передмарма-
роська флішова призма, а у форланді АЛЬКАПА – Пенінсько-Магурсько-
Дуклянська призма. Ці дві крейдово-палеогенові внутрішні призми розділені
Стрийсько-Латорицькою зсувною зоною. В неогені об’єднані внутрішні призми
зазнавали нарощення зовнішніми флішово-моласовими одиницями.
Ключові слова: Карпати, тектоніка, акреційна призма, субдукція, терейни, пок-
риви, фліш.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.