ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ, ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТИПІЗАЦІЯ
ТА ПОХОДЖЕННЯ ОЛІСТОСТРОМ І МЕЛАНЖІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

O. Hnylko

Анотація


Розглянуто принципи виділення, особливості, генезис, а також типізацію мікс-
титів – олістостром і меланжів Українських Карпат. Серед олістостром в Українсь-
ких Карпатах виділено два різновиди (відповідно до класифікації М.Г. Леонова,
1981) – гравітаційні та тектоногравітаційні мікстити, які відрізняються будовою і
генезисом. Розвинені також утворення змішаного походження. Тектоногравітаційні
мікстити нагромаджуються перед фронтом рухомих покривів і фіксують головні
етапи насувоутворення в Карпатах (від ранньої крейди до міоцену). Найпоширені-
шим мікститом суто тектонічного генезису в Зовнішніх Карпатах та Внутрішній
зоні передового прогину є мономіктовий меланж. У ньому розрізняємо тектоніти
крихкого та пластичного типів.
Особливості, які дають змогу відрізнити олістостроми від меланжів, виплива-
ють з їхнього генезису. Першим притаманні (хоча і фрагментарно розвинені) седи-
ментаційні риси, а другим – суто тектонічні.
Ключові слова: олістострома, меланж, мікстити, генезис, Українські Карпати,
седиментація, тектонічний покрив.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.