МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОРІ ТА МАНТІЇ ЗЕМЛІ

V.V. Fourman, M. Khomjak, L. Khomjak

Анотація


Проаналізовано перспективи створення нових фізичних моделей, що описують
структури Землі та їхню еволюцію, а також методичних підходів щодо класифіка-
ції структур і вимірювання параметрів фізичних полів Землі. Зазначено, що дослі-
дження глибинної будови, складу і геодинаміки літосфери континентів і океанів
дає змогу виділити системи, пов’язані з глобальними процесами розвитку Землі
(рифти, глибокі нескомпенсовані западини, континенти, океани) і регіональними
гравітаційними явищами всередині континентів і океанів.
Для обчислення гравітаційних аномалій геологічних тіл складної геометрії з рі-
зними густинами розвинуто техніку числового інтегрування з використанням скін-
ченно-елементного підходу та формул Гаусса. Для двовимірного випадку запропо-
новано алгоритм побудови профілів (пряма задача гравіметрії), орієнтований для
програми MS Excel. Його програмну реалізацію мовою VBA використано для
розв’язування низки тестових і модельних задач. Зазначено про перспективу подаль-
ших досліджень стосовно реалістичніших тривимірних задач, а також розвитку
програмного забезпечення.
Ключові слова: гравіка, термодинаміка, тектоніка, структури Землі, моделюван-
ня, глибинні процеси, фізичне моделювання, глибинна структура, геодинаміка лі-
тосфери.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.