ФОСФОРИТИ З ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КРИМУ

P.M. Bilonizhka, Yu. Datsyuk

Анотація


Описано поширення фосфоритів у відкладах Гірського Криму. За допомогою
дифрактометричного аналізу вивчено фазовий склад фосфоритів палеогену з
правобережжя р. Бодрак. З’ясовано, що фосфорити представлені карбонатфтора-
патитом з домішками кварцу, кальциту, глауконіту і піриту. Електронномікрос-
копічними дослідженнями в апатиті виявлено коколітофориди, сітчасті бактері-
альні утворення і фрагменти губок. На підставі проведених досліджень і аналізу
літературних даних зроблено висновок, що головним джерелом фосфору були
підводні гідротерми, які надходили у шельфові зони морських басейнів. Підви-
щений вміст фосфору на шельфі сприяв розвиткові коколітофорид та інших ор-
ганізмів, які його акумулювали. Після відмирання організмів і їхньої мінераліза-
ції відбувалось виділення фосфору й утворення фосфориту.
Ключові слова: фосфорити, палеогенові відклади, карбонатфторапатит, елек-
тронномікроскопічні дослідження, коколітофориди, шельфові зони, Гірський
Крим.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.