МІНЕРАЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРЕМ’ЯНОЇ СИРОВИНИ
ДЛЯ МАТЕРІАЛУ ЗНАРЯДЬ ПАЛЕОЛІТУ НА ПОДІЛЛІ

V.V. Fourman

Анотація


Наведено огляд використання властивостей крем’яної сировини для знарядь
палеоліту на Подністер’ї та Поділлі. Зазначено, що знання про властивості каменю
для знарядь палеоліту, ознайомлення з розмаїттям його властивостей і параметрів
заклали основу первинних мінералогічних уявлень, оскільки вибір сировини в па-
леолітичний час був визначальним з огляду на тісну залежність вихідної сировини
і типів виготовлених з неї знарядь. Використання кам’яної сировини – один з най-
важливіших каналів інтенсивного пізнання навколишнього світу, накопичення по-
зитивних знань і створення первинних наукових уявлень.
Ключові слова: кам’яні знаряддя, кремінь, крем’яна сировина, ріняк.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.