РОЛЬ КРЕМЕНІВ У ПІЗНАННІ ГЕОЛОГІЇ Й АРХЕОЛОГІЇ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ОКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

G.M. Yatsenko, V. Yatsenko

Анотація


З геологічного та археологічного погляду досліджено різноманітні кремені та
вироби з них південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. За терито-
ріальними, віковими, колірними та люмінесцентними характеристиками їх розді-
лено на генетичні групи. Виявлено їхні зв’язки з певними геологічними та рудними
формаціями. З’ясовано, що для отримання виробів кремені обробляли не тільки за
допомогою одного прийому “камінь по каменю”, застосовували і складніші при-
йоми, й інші тверді матеріали (вірогідно, алмаз, гранати та ін.).
Ключові слова: кремінь, технологія обробки, мезоліт, неоліт, Східноєвропейсь-
ка платформа, археологія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.