ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ РОЗЩЕПЛЕНЬ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

M. Matrofailo

Анотація


На підставі морфоструктурного аналізу і палеореконструкції первинної потуж-
ності фітомаси вугільних пластів і безвугільних відкладів, які заміщують їх уздовж
простягання в зоні розщеплень, з урахуванням коефіцієнтів ущільнення неорганіч-
них порід і вугілля, у Львівсько-Волинському басейні виявлено тектонічні й атек-
тонічні типи розщеплень.
Морфоструктурний аналіз вугільних родовищ басейну дав змогу виявити, що
переважне поширення мають локальні розщеплення тектонічної природи, а їхнє
утворення зумовлене конседиментаційними диференційованими тектонічними ру-
хами фундаменту, які спричиняли опускання і підняття окремих ділянок території
вуглеутворення.
За формою і походженням у вугленосній формації басейну переважне поши-
рення має біфуркація вугільних пластів, якій властиве, зазвичай, розділення су-
цільного пласта на дві пачки. Випадки складної біфуркації, коли пласт розщеплю-
ється на три і більше вугільних пачок, мають обмежене поширення.
Викладений матеріал має значення для з’ясування особливостей будови, умов
утворення і порівняльного аналізу вугленосних формацій ЛВБ та інших типових
кам’яновугільних басейнів і вдосконалення методики морфологічного аналізу пок-
ладів вугілля.
Ключові слова: морфологія, тектонічні, атектонічні й z-подібні розщеплення,
біфуркація, коефіцієнт усадки, морфоструктурний аналіз, палеореконструкція.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.